Onderzoeksgroep Evidence Based Management

Hoe kunnen we zorginnovaties benutten om de zorg en behandeling nog beter af te stemmen op de behoeften van cliënten? Hoe kunnen we ons werk efficiënter en effectiever inrichten? Dit zijn vragen waarmee de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie (EBMI) zich bezighoudt.

Doel van de onderzoeksgroep

Bevorderen van duurzame innovaties voor mentale gezondheid; dát is het doel van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. We werken op het snijvlak van technologische en sociale innovatie en verbinden onderzoek en praktijk. Daarbij betrekken we consequent het perspectief van alle belanghebbenden, met speciale aandacht voor cliënten en zorgprofessionals.

We doen onderzoek binnen alle fasen van het innovatieproces, van prille ideeën tot en met uitvoering en evaluatie.  Onze overtuiging is dat vroegtijdige samenwerking met betrokkenen de duurzaamheid van innovaties versnelt. Daarom kiezen we steeds voor een multi-stakeholder benadering en user based co-design.

Door innovatieprojecten consequent te monitoren, benutten we de opgedane kennis en ervaringen bij het aanjagen en onderbouwen van nieuwe innovatieprocessen. 

De onderzoeksgroep begeleidt tevens medewerkers in opleiding zoals GGZ Verpleegkundig Specialisten i.o., GZ-psychologen i.o. tot Klinisch psycholoog en artsen in opleiding tot psychiater,  binnen GGzE bij onderzoeks- en/of managementopdrachten. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan (extended) masterstudenten WO en afstudeerstudenten HBO.

Academische Werkplaats ‘Technologisch en Sociale Innovatie voor mentale gezondheid’ (AW IMH).

EBMI trekt namens GGzE de Academische Werkplaats ‘Technologisch en Sociale Innovatie voor mentale gezondheid’ (AW IMH). AW IMH is een structurele samenwerking tussen GGzE, Tranzo, TiU en Center for Humans &Technology, TU/e. De AW IMH is gestart in april 2018 en het doel is elkaar te versterken door onderzoek en innovatie structureel met elkaar te verbinden in de partnerorganisaties.

Onderzoeksthema's

AW IMH richt zich op 3 thema's.

  •          Transitie in de mentale gezondheidszorg
  •          Gezonde omgeving
  •          Gepersonaliseerde mentale gezondheid

Het volledige overzicht van al het onderzoek vanuit EBMI vindt u gebundeld in onderstaande pdf's 

Overzicht onderzoeksprojecten Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health 

Overzicht onderzoeksprojecten EBMI naar innovatie van, voor en door GGzE

Onderzoeksleider

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg.  Haar leerstoel wordt gefinancierd door GGzE. Kijk ook op de teampagina.

Onderzoeksprojecten binnen GGzE

Onderzoeksgroep Evidence Based Management

nov 2021 | in Evidence Based Management

Inge Bongers

Programmaleider

Joyce Bierbooms

Senior Onderzoeker

Liselore Snaphaan

Senior Onderzoeker

Ellen van Lieshout

Klinisch Psycholoog en OnderzoekerKarin Lorenz-Artz

Beleidsmedewerker en onderzoekerKim Verhoef

Gz-psycholoog/senior onderzoekerProject gerichte onderzoeken
Roadmap Online Behandelen