Game based leeromgeving Ehealth voor professionals

  • nov 2021
  • 458
Evidence Based Management

Game based leeromgeving voor professionals ter verhoging van vaardigheden en kennis rondom Ehealth

Looptijd: 2017-2021

EHealth is binnen de GGZ in opkomst

Voor sommige behandelaren is het al onderdeel van de dagelijkse routine, voor anderen is het nog grasduinen hoe eHealth waarde kan toevoegen aan de behandeling en het contact met de cliënt. Weer anderen zien die potentiele waarde wel, maar vinden het om uiteenlopende redenen lastig om ermee te beginnen. Of om het te blijven gebruiken. Kortom, binnen GGZ organisaties – en dat is binnen GGzE niet anders – zien we verschillen in de mate waarin professionals eHealth accepteren, adopteren en (blijven) gebruiken.

Voldoende kennis en vaardigheden

Een belangrijke factor voor de acceptatie en adoptie van eHealth is het zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden van professionals en het bieden van mogelijkheden om deze 'eHealth skills' te vergroten. Een ander probleem dat getackeld moet worden is dat in het online contact vaak minder mogelijkheden lijken te zijn voor een empathische interactie met de cliënt.

Mogelijkheden

Daar haken we met dit project op aan. We willen professionals de mogelijkheden bieden hun kennis en vaardigheden te vergroten door in een game-based leeromgeving, een ‘digitale zandbak’, te experimenteren, oefenen en ‘spelen’ met eHealth tools waarmee zij naar verwachting waarde kunnen toevoegen in het contact met de cliënt.

Nieuwe technologieën

Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe technologieën die de kwaliteit van de interactie met de cliënt vergroten. In de game-based leeromgeving zullen professionals de mogelijkheid krijgen om ook met dit soort nieuwe technologie te leren werken. Het belangrijkste kenmerk van dit ontwikkelproces is misschien wel dat we dit in co-design doen. Dit wil zeggen dat alle relevante stakeholders van begin af aan betrokken worden.

Onderzoekers: dr. Joyce Bierbooms (postdoc), prof. dr. Inge Bongers (supervisor)