POD: Naar netwerkgericht en herstel- ondersteunend zorgaanbod

 • nov 2021
 • 922
Evidence Based Management

Peer-supported Open Dialogue: De transformatie naar een netwerkgericht en herstel- ondersteunend zorgaanbod

Looptijd: vanaf november 2017 (evaluatie pilot) en 2018-2022 (promotieonderzoek)

POD

Zowel de politieke, maatschappelijke en zorginhoudelijke visie op wat goede GGZ is, is de afgelopen jaren veranderd. Steeds meer verantwoordelijkheid is gedecentraliseerd en tegelijkertijd vindt een transformatie plaats in de wijze waarop GGZ zorg wordt vormgegeven. Een van de ontwikkelingen die daar invulling aan geeft is de in Finland ontwikkelde Open Dialogue methodiek. Deze methodiek gaat uit van het principe ‘nothing about me, without me’ en de betrokkenheid van het gehele netwerk rondom een cliënt bij alles dat besproken wordt.

Vier grote GGZ-instellingen zijn hiermee gestart en inmiddels ruim een jaar met de methodiek aan de slag. In dat jaar is gemonitord en geëvalueerd hoe dit transformatieproces zich in de praktijk ontvouwt. De resultaten van de pilot geven aanleiding tot verder onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn om door middel van POD de beoogde transformatie in de GGZ handen en voeten te geven. Dit wordt gedaan in de vorm van een promotieonderzoek waarbij het doel is om te onderzoeken welke aanknopingspunten de transformatie van een specifiek zorgaanbod in de vorm van een innovatieve complexe sociale interventie als POD geeft voor de realisatie van de door velen gepropageerde transformatie van de Nederlandse GGZ.

Onderzoekers: drs. Karin Lorenz (science practitioner, promovenda), prof. dr. Inge Bongers (promotor), dr. Joyce Bierbooms (co-promotor)

Gekoppeld onderzoek

 • Onderzoek naar ervaringen van cliënten met POD bij het POD team

  • ​​​​​​ Onderzoekers: Ciska Scholten (GGZ Verpleegkundig Specialist i.o.), drs. Karin Lorenz (supervisor)​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​
  • Looptijd: januari 2020 – juni 2021​​​​​​​
 • Onderzoek naar ervaringen van cliënten met POD bij Centrum Autisme (ambulant)

  • Onderzoekers: drs. Marieke Kneepkens (GZ psycholoog i.o. tot Klinisch psycholoog), dr. Joyce Bierbooms (supervisor), drs. Karin Lorenz (supervisor)
  • Looptijd: september 2019 - augustus 2022