Innovate Dementia & sub-projecten

  • nov 2021
  • 631
Evidence Based Management

Vergrijzing is een grote sociaaleconomische bedreiging en een topprioriteit op Europees niveau. Het aantal mensen met dementie stijgt en zorgt ook voor een stijging van de zorgvraag terwijl het aantal zorgverleners daalt en niet toereikend zal zijn. Het Innovate Dementia project ontwikkelt en test daarom innovatie, duurzame oplossingen wat resulteert in hulpmiddelen die het functioneren van mensen met dementie verbeteren, mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit van leven zouden kunnen verhogen.

Het Innovate Dementia project is in april 2012 gestart als een Interreg IV subsidieproject waarbij een samenwerkingsverband tussen GGzE, TU/e, Brainport Development N.V., Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, én internationale partners tot stand gekomen is. Nadat het project in december 2015 geëindigd is, heeft GGzE besloten om het ontwikkelen en testen van innovatieve, duurzame oplossingen te blijven continueren.

Living Lab

Om nieuwe hulpmiddelen voor mensen die leven met dementie te exploreren, ontwikkelen en uit te testen, wordt er met verschillende stakeholders (o.a. mensen met dementie en hun mantelzorgers, zorgprofessionals, onderzoekers, ondernemers en beleidsmedewerkers van overheidsinstellingen) samengewerkt in een Living Lab. Dit is een structuur waarbij het mogelijk is om vanuit de behoeften van de doelgroep (mensen die leven met dementie) nieuwe ontwikkelingen te realiseren die door meerdere stakeholders gedragen zijn.

Inmiddels heeft het Living Lab Eindhoven een platform met meer dan 200 mensen die leven met dementie waar bedrijven gebruik van zouden kunnen maken om ontwikkelingen samen met eindgebruikers vorm te geven.