Slaapgewoontes en inzet dagboek bij ouderen met depressieve symptomen en insomnie

  • aug 2023
  • 112
Evidence Based Management

Looptijd 2020-2022

Betrokkenen: Penny Tromp (VIOS), Angelique Verbunt (VIOS), Esther Hoogenhout, Liselore Snaphaan (Supervisor).

Doel: Inzicht in slaapgewoontes bij ouderen met depressieve symptomen en insomnie en ervaringen met een slaapdagboek.

Aanpak:

Middels open interviews en topic lijsten bij ouderen met depressieve symptomen en insomnie werden thema's geanalyseerd aangaande hun slaapgewoonten. Tevens is er met open interviews informatie opgehaald over de inzet van een slaapdagboek als mogelijke eerst inzet bij de behandeling van insomnie bij depressieve symptomen.

Resultaat: Er zijn respectievelijk 7 en 8 deelnemers geïnterviewd. Vijf centrale thema’s zijn geïdentificeerd ten aanzien van slaapgewoonten: ontspanning, structuur, voeding, lichaamstemperatuur en slaapomgeving. De huidige slaapgewoonten zijn niet allemaal optimaal volgens de deelnemers, vooral gebrek aan ontspanning en gezelschap overdag lijken risicofactoren voor een slechte nachtrust. Het gebruik van het slaapwaakdagboek is wisselend ervaren. Vier participanten gaven aan dat het gebruik, om diverse redenen, complex was. Er was innerlijke weerstand om het slaapwaakdagboek te gebruiken. Het slaapwaakdagboek, in de huidige vorm, is unaniem afgewezen voor herhaaldelijk gebruik.