Dynamisch Licht en Dementie

  • aug 2023
  • 103
Evidence Based Management

  1. Dynamisch Licht en Dementie (Ellen van Lieshout)

Betrokkenen

Ellen van Lieshout (KP/Promovenda), Samantha Bouwmeester (Statisticus), Yvonne de Kort (2de promotor Tu/e), Liselore Snaphaan (co-promotor), Inge Bongers (1ste Promotor)

Looptijd: 2019-2023

Doel: Inzicht hoe dynamisch licht kan bijdragen aan de ondersteuning van mensen met dementie

Aanpak:

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in zowel de klinische setting als in een ambulante setting, middels een soort gelijk protocol dat ook wordt geevalueerd. Hierbij zullen verschillende ABAB Single Case Experimental Design onderzoeken worden uitgevoerd hoe dynamisch licht effect heeft op slaapritme, gedrag, algemeen welbevinden en hoe de lichtsystemen worden ervaren. Er zal gebruikt worden gemaakt van meerdere fabrikanten lichtsystemen, en lichtsensoren.