Playtime

  • nov 2021
  • 454
Evidence Based Management

Het project Playtime ontwikkelt een duurzame theratainment innovatie in de vorm van een serious game die mensen met dementie in de thuissituatie en/of op een dagactiviteitencentrum structureel probeert te trainen en te activeren met als doel het verhogen van hun sociale, cognitieve en fysieke activiteiten. Het betrekken van de sociale omgeving wordt gezien als een belangrijke motivatie om langdurig gebruik van de serious game mogelijk te maken.

Looptijd: 2017-2020

Onderzoekers: Iris Geerts MSc, (junior onderzoeker en assistent Living Lab leader), Linda Wijnen (Living lab leader), dr. ing. Liselore Snaphaan (senior onderzoeker), prof. dr. Inge Bongers (principle investigator)

Om de serious game te ontwikkelen, te implementeren en aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie, werken zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven en mensen met dementie samen (user centered co-design). Middels deze benadering is het mogelijk om de succes- en belemmeringsfactoren van het ontwikkelen en implementeren van de serious game te onderzoeken. Daarnaast wordt in dit project de samenwerking tussen de verschillende partners van Playtime onderzocht middels een ‘social innovation strategy’. De verkregen resultaten worden direct teruggekoppeld om op deze manier de belemmeringsfactoren te overwinnen en de samenwerking te verbeteren.

Playtime is een samenwerking tussen acht organisaties uit: Nederland (GGzE, Tilburg University, McRoberts), België (MindBytes, Ghent University), en Oostenrijk (Joanneum Research, Sozialverein Deutschlandsberg). Het project wordt mede gefinancierd door AAL Programme en ZonMw.

Gekoppeld onderzoeken

  • Ontwikkeling en testen van het PLAYTIME groepsspel

Onderzoekers: Floor van Schijndel (toegepaste gerontoloog i.o); Dr. ing. Liselore Snaphaan (supervisor), Linda Wijnen (praktijkbegeleider).

Looptijd: september 2019 – juni 2020

  • Playtime als innovatieve behandelinterventie voor mensen met dementie

Onderzoekers: Mitchell Leijten (verpleegkundig specialist i.o) Dr. ing. Liselore Snaphaan (supervisor), Linda Wijnen (living lab leader).

Looptijd: 2019-2021

Betrokkene: Mitchell Leijten (VIOS), Esther Hoogenhout, Liselore Snaphaan (Supervisor)

Doel: In kaart brengen hoe thuiswonende mensen met lichte tot matige dementie het gebruik van een tablet applicatie van een spel (Playtime new) dat cognitie en bewegen kan bevorderen, ervaren en welke betekenis zij hieraan verlenen.

Aanpak:

Voor dit fenomenologisch onderzoek zijn negen diepte-interviews afgenomen bij mensen met lichte tot matige dementie en hun mantelzorger nadat zij Playtime New vijf weken hebben gebruikt.

Resultaten:

Voor mensen met lichte dementie geeft Playtime New een toegenomen interactie tussen participanten en hun mantelzorgers. Het ervaren plezier, de cognitieve stimulatie door en variatie in Playtime New werken motiverend. Voor mensen met matige dementie was het gebruik van Playtime New te complex ondanks ondersteuning van hun mantelzorg.