GGzE Nestor - algemeen

Welkom

GGzE Nestor biedt behandeling en ondersteuning aan volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische problemen. We zijn een kenniscentrum. Dit houdt in dat we onze kennis en ervaring delen met zorgverleners van andere organisaties.

Voor wie

GGzE Nestor helpt volwassenen en ouderen om, daar waar het kan, (weer) mee te doen aan het dagelijks leven. We zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen:

 • waarbij psychische problemen zijn ontstaan die te maken hebben met:
  - het ouder worden
  - verlieservaringen
  - het naderende levenseinde.
 • die op latere leeftijd voor het eerst te maken krijgen met psychische problemen.
 • die ouder worden en al een langere tijd te maken hebben met een psychiatrische ziektebeeld. Denk bijvoorbeeld aan een depressie, een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsproblematiek of een psychotische stoornis.
 • die door een hersenaandoening kampen met psychische problemen en/of (ernstige) gedragsproblemen.
 • waarbij een verandering in je hersenen plaatsvindt, waardoor het denkvermogen achteruitgaat. (Dit worden neuro-cognitieve problemen genoemd.)
 • met neuro-cognitieve hulpvragen waarbij al bestaande psychische problemen spelen.
 • met psychische problemen waarbij een lichamelijke aandoening een rol speelt.

Wat wij doen

Samen onderzoeken we wat nodig én mogelijk is om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven. Tijdens de behandeling worden ook de naasten betrokken. De behandeling en ondersteuning wordt zo goed mogelijk afgestemd op ieders wensen en behoeften.

Het kan dat de behandeling ambulant, op een van de locaties van Nestor of bij je thuis plaatsvindt. Bij opname verblijf je tijdelijk op een van de klinische afdelingen van Nestor.

Om bij Nestor in behandeling te komen is een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig.

Kenniscentrum voor verwijzers en andere organisaties

Organisaties en verwijzers kunnen bij GGzE Nestor terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering. Neem gerust contact met ons op.

 

plaatje, rond

Ellen Jacobs

Algemeen manager

 

plaatje, rond

Esther Hoogenhout 

Inhoudelijk manager

Klinisch Neuropsycholoog

plaatje, rond

 Ariane Bour

Inhoudelijk manager

Psychiater

Rookvrije GGzE

3 mei | in GGzE Nestor

Vanaf 1 juli 2022 mag er door cliënten, deelnemers aan dagbesteding en bezoekers van de inlopen niet meer gerookt worden in de gebouwen en op de terreinen van GGzE.

Sinds 1 januari 2022 geldt dit al voor medewerkers en mensen die locaties van GGzE bezoeken. Als instelling in de gezondheidszorg doen wij er alles aan om gezondheid te bevorderen. Vanaf 1 juli 2022 worden er daarom ook geen rookartikelen meer verkocht in De Trefhove op Landgoed De Grote Beek.

Met elkaar zetten we ons meer en meer in om te voorkomen dat mensen gaan roken en stimuleren we rokers om van hun verslaving af te komen. Mocht u of uw naaste zelf willen stoppen met roken, dan kunt u hierover het gesprek aangaan met de behandelaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de algemene website van de GGzE, via deze link.