Informatie voor verwijzers uit de VVT

 • aug 2021
 • Gea van Rijsbergen - Huizinga
 • ·
 • Aangepast 6 feb
 • 1
 • 1285
GGzE Nestor

GGzE Nestor is een kenniscentrum wat de eigen kennis beschikbaar stelt ten behoeve van andere organisaties.

Voor Wie?

GGzE Nestor richt zich op mensen met uiteenlopende psychische problemen en achtergronden;

 • Mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij lichamelijke aandoeningen of kwetsbaarheid meegewogen moeten worden omdat ze de behandeling van de psychische aandoening beïnvloeden.
 • Mensen met psychologische of psychosociale problemen die verband houden met het ouder worden of met het naderende levenseinde.
 • Mensen bij wie de psychische aandoening zich op relatief late leeftijd voor het eerst openbaart.
 • Mensen met chronische psychiatrische ziektes (denk aan bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, enzovoort) die ouder worden;
 • Mensen met een hersenaandoening en daarmee samenhangende (neuro)psychiatrische stoornissen of gedragsstoornissen.
 • Mensen met specifieke neurocognitieve hulpvragen in combinatie met een reeds bestaande psychiatrische problematiek.

GGzE Nestor staat andere organisaties bij middels consulten, deskundigheidsbevordering en samenwerking ten behoeve van mensen met bovengenoemde problematiek.

Voor de verwijzers binnen de VVT sector is er een ambulant consultatieteam:

Het consultatieteam heeft als doel om psychiatrische behandeling zo toegankelijk mogelijk te maken voor een grote variatie aan cliënten met neuropsychiatrische / gerontopsychiatrische problematiek. De woonsituatie binnen de VVT kunnen bij cliënten met neuropsychiatrische / gerontopsychiatrische problematiek onder druk komen te staan. Om overplaatsingen naar de GGZ te voorkomen (met het risico op verdere decompensaties van cliënten) heeft Nestor een ambulant consultatieteam voor de VVT geïnstalleerd met als doel psychiatrische behandelingen binnen de VVT toegankelijk te maken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U kunt als verwijzer gebruik maken van het consultatieteam als u behoefte heeft aan een kortdurend meedenken, meekijken of mee-behandelen vanuit Nestor.

Het team bestaat uit een multidisciplinair team, waarbij afhankelijk van de hulpvraag (bijvoorbeeld meedenken farmacotherapie, passend omgangsplan maken, beoordeling cliënt) een medicus met SPV-er of psycholoog met SPV-er de casus oppakt. De consultatie bestaat dan uit een (waar mogelijk binnen 2 weken na aanmelding) vooroverleg met verwijzer/verzorgenden, het zien van cliënt, het (waar mogelijk binnen een maand na aanmelding) geven van een advies en indien nodig twee follow-up contacten.

De doelstelling is met deze korte bemoeienis zaken weer vlot te trekken, waardoor behandelaren binnen de VVT weer verder kunnen met cliënt. Het is ook mogelijk dat er vanuit het consultatieteam een uitgebreider diagnostiek- of behandeltraject binnen de GGzE Nestor wordt geadviseerd. Op dat moment zal de casus naar collega’s binnen Nestor worden overgedragen. Dit kan beteken dat er dan wachttijd voor u als verwijzer en cliënt ontstaat, omdat cliënt dan op de lopende wachtlijst wordt geplaatst.

Hoe meldt u de cliënt aan?

U kunt cliënt aanmelden voor het consultatieteam met het aanmeldformulier dat hier geplaatst is. Lever zaken zo volledig mogelijk aan (zoals medicatieoverzicht/ omgangsplan/ et cetera), zodat het dossier bij ons volledig is, om tijdens de daadwerkelijke consultatie hiervoor geen onnodige vertraging op te lopen.

Belangrijk is om vooraf de volgende checks te doen, anders kunnen we binnen dit kader de zorg niet leveren:

 • Cliënt heeft toestemming gegeven voor doorverwijzing en informatieoverdracht naar GGzE voor consultatie;
 • Cliënt is woonachtig binnen de VVT met een V&V grondslag;
 • De hulpvraag richt zich op neuro-/gerontopsychiatrische problematiek van cliënt;
 • Aanmelder heeft AGB code en een koppeling aan Vektis, anders komt een aanmelding niet aan.

Het aanmelden kan via beveiligd mailen (Zivver) naar zst-ambulant@ggze.nl. Deze dienst wordt alle werkdagen per week bemand en zij beoordelen of de aanmelding passend is voor Nestor.

Voor overleg kunt u contact opnemen met het Entreeteam ambulant. Zij zijn te bereiken op werkdagen met het telefoonnummer (040) 296 77 66 of stuur een e-mail naar zst-ambulant@ggze.nl met je contactgegevens.

Reacties

één reactie, 6 februari