Gerontopsychiatrie - Opname

Welkom

Geronto betekent de wetenschap van het ouder worden.

Over ons

Gerontopsychiatrie - Opname is een afdeling voor volwassenen van 60+ met ernstige psychische problemen. Het belangrijkste doel van een opname is rust brengen in de crisissituatie*. Tijdens de opname wordt er samengewerkt met degene die opgenomen is, maar ook met de naaste familie en mantelzorgers.

Opnameduur
Er wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal zes weken. Tijdens die periode wordt er toegewerkt naar:

 • terugkeren naar huis
 • een passende vervolgplek
  - verpleegtehuis
  - begeleid wonen
  - mantelzorgwoning
  - et cetera

Mocht zes weken niet voldoende zijn, wordt in overleg met alle betrokkenen gezocht naar passende een oplossing.

Eerste aanzet tot behandeling
Het kan dat er tijdens het verblijf op de afdeling een eerste aanzet wordt gedaan tot behandeling. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een onderzoek om te kijken wat er aan de hand is of het instellen op medicatie.Besloten afdeling
Het is een besloten afdeling. Dit betekent dat de voordeur op slot is voor de mensen die de veiligheid van de afdeling nodig hebben. Mocht die veiligheid niet nodig zijn, dan worden er afspraken gemaakt en kan iemand zelfstandig naar binnen en naar buiten. Natuurlijk kan het zo zijn dat je in het begin de veiligheid nodig hebt, maar dat de afspraken gaandeweg je opname veranderen.

Persoonlijk begeleiders
Bij opname worden er twee persoonlijke begeleiders (pb'ers) aan je toegewezen. Deze begeleiders zijn tijdens de opnameperiode meer bij je betrokken dan de andere teamleden. Je kunt bij hen terecht voor gesprekken en de meer persoonlijke vragen. Zij staan samen met jou en je naasten stil bij hoe je een terugval kan voorkomen. Tijdens de gesprekken met de behandelaren en je naasten proberen zij zoveel als mogelijk aanwezig te zijn.

Unit 4 en Unit 5

De afdeling is onderverdeeld in Unit 4 en Unit 5. Elke Unit heeft elf opnamebedden.

Unit 4 is een afdeling waar mensen in een crisis* worden opgenomen. Dit maakt dat het om een levendige afdeling gaat, waar veel gebeurt. Maar de afdeling kent ook rustige periodes. Op deze afdeling worden mensen in het begin van de opname extra begeleid en ondersteund tijdens hun dagelijkse bezigheden.

Unit 5 is een afdeling waar het rustiger is. Op deze afdeling worden vooral mensen opgenomen die te maken hebben met stemmingsproblemen. Op Unit 5 zijn mensen zelfstandiger. Ze zijn meer aangewezen op elkaar, wat zorgt voor betrokkenheid.

Wat wordt verstaan onder crisis*?

Als iemand zich in een crisissituatie bevindt, móet er iets gedaan worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn:

 • Door psychische problemen is iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen in zijn omgeving.
 • De gevoelens van pijn, angst en depressie zijn zo hoog opgelopen dat iemand niet meer wil leven.
 • Door een plotselinge, overweldigende gebeurtenis is iemand zo van slag dat hij/zij de eigen emoties niet meer onder controle heeft.
 • Het gaat al een tijdje niet goed en de problemen verergeren plotseling. Er moet snel wat gebeuren anders loopt iemand helemaal vast in zijn/haar leven.

(Bron: Naasten in Kracht)