Neuropsychiatrie Ambulant

Welkom

Denk bij een neurologische aandoening aan: hersenletsel, dementie, de ziekte van Parkinson, een hersentumor, epilepsie, et cetera.

Denk bij psychische klachten aan: depressie, angst- en paniek, ongeremdheid, et cetera.

Wanneer kom je bij ons team terecht?
Het kan dat je psychische klachten ontwikkelt als reactie op een neurologische aandoening. Misschien heb je extra ondersteuning nodig om met deze klachten om te gaan. Het team van Neuropsychiatrie Ambulant kan je hierin op allerlei manieren ondersteunen.

We hebben daarbij onder andere aandacht voor:

 • de aandoening waar je mee te maken hebt
 • de psychische klachten waar je mee kampt
 • hoe je met je klachten omgaat
 • je sociale situatie

'Ambulant' wil zeggen dat de behandeling op een van de locaties van Nestor of  bij je thuis plaatsvindt. 

Het behandelplan
Met elkaar onderzoeken we welke behandeling het meest geschikt voor jou is. Na een uitgebreid eerste gesprek wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens je behandeling regelmatig met je besproken en als het nodig is bijgesteld.

De behandeling
Het team Neuropsychiatrie Ambulant is een team van hulpverleners met verschillende achtergronden. We hebben aandacht voor wat wél kan, of wat je graag wil bereiken. Onze behandeling richt zich op stabiliteit, ontwikkeling, leren omgaan met, steunen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Tijdens de hele behandeling worden de mensen die belangrijk voor je zijn steeds betrokken. Tenzij je hier bezwaar tegen hebt.

Waar kun je bij behandeling aan denken?

 • gesprekken met een hulpverlener
 • behandeling in groepsverband
 • psychologische en medische behandelingen
 • voorlichting
 • behandeling in de thuissituatie
 • afstemming met andere hulpverleners die ook bij je betrokken zijn
 • ondersteuning voor naasten

Tot ziens
We hopen je te ontmoeten bij de Grijze Generaal of bij je thuis.

Werken bij NP ambulant