Neuropsychiatrie ambulant

Welkom

Als u psychische klachten ontwikkelt in een reactie op een neurologische aandoening (o.a. hersenletsel, dementie, Parkinson), dan kan het ambulante team neuropsychiatrie u hierin ondersteunen.

Samen met u en uw naasten bekijken we wat er aan de hand is, met aandacht voor de aandoening, uw sociale situatie en hoe u met uw klachten omgaat. Dit bepaalt of- en welke behandeling het meest geschikt lijkt:

  • individuele- of groepsbehandeling van een psycholoog;
  • medicamenteuze behandeling;
  • of ondersteuning in de thuissituatie.

Samen stellen we een behandelplan op dat we regelmatig met u bespreken en bijstellen. Het ambulante team neuropsychiatrie werkt met veel verschillende disciplines zodat we behandeling op maat kunnen leveren.

We kijken binnen de behandeling naar wat de problemen zijn op diverse levensgebieden (bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk, qua denken of sociaal functioneren). We hebben nadrukkelijk aandacht voor wat wél kan, of wat u wilt bereiken. Onze behandeling richt zich op stabilisatie, groei en ontwikkeling, leren omgaan met, verwerking en/of onderhoud van geleerde vaardigheden. Het betrekken van naasten vinden wij vanzelfsprekend. 

We bieden:

  • een individueel- en groepsaanbod;
  • een psychologische en medische behandeling;
  • voorlichting;
  • behandeling in de thuissituatie;
  • afstemming met behandeling van andere betrokken hulpverleners;
  • ondersteuning voor naasten.

Werken bij NP ambulant