Gerontopsychiatrie Vervolg

Welkom

Geronto = de wetenschap van het ouder worden.

Over ons

Gerontopsychiatrie Vervolg is een (tijdelijke) woonomgeving voor mensen die langere tijd behandeling nodig hebben. Word je hier opgenomen, dan heb je te maken met ernstige psychische problemen. Denk aan depressies, angsten, persoonlijkheidsproblemen of psychoses.

Behandeling
De behandeling richt zich niet op genezing, maar op het afnemen van de psychische klachten en het ermee leren omgaan. Verder is er aandacht voor het verminderen van eventueel lijden, een betere kwaliteit van leven en je zelfstandigheid. Het doel is dat je na de behandeling in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of beschermde woonvorm kan gaan wonen.

Activiteiten
Mensen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Een prettige dagbesteding en betekenisvolle sociale contacten zijn belangrijk. Ook voor naasten is er veel ruimte en aandacht.

Besloten groepen
De afdeling bestaat uit een aantal besloten groepen en een gesloten groep. Besloten houdt in dat de voordeur gesloten is, maar dat mensen die dit niet nodig hebben, gewoon naar buiten kunnen. Elke groep heeft eigen kenmerken. Zoals, het bieden van bescherming, het geven van begeleiding en/of het zorgen voor structuur in het dagelijkse leven.

De afdeling aan de Grote Beekstraat 24 heeft 4 woonkamers aan elkaar geschakeld op de begane grond. Er is plaats voor 42 cliĆ«nten. 

Afdeling De Linde, Grote Beekstraat 28a, heeft 8 ruime kamers op de begane grond en nog eens 8 op de eerste verdieping, voor in totaal 16 cliƫnten.

 

Het team van Nestor Vervolg - gerontopsychiatrie

Werken bij GP Vervolg