Gerontopsychiatrie vervolg

Over ons

Algemene informatie over afdeling Nestor Gerontopsychiatrisch Vervolgbehandeling:

Deze besloten en deels gesloten afdeling biedt behandeling en een tijdelijke woonomgeving voor ouderen die geconfronteerd zijn met ernstige gevolgen van een psychiatrische stoornis en beperkingen passend bij de 3e en 4e levensfase. Denk hierbij aan stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsproblemen en psychotische stoornissen. Zij zijn momenteel niet in staat om zelfstandig te wonen of in een voorziening binnen de ouderenzorg.

De behandeling richt zich niet op genezing, maar op het verminderen van de psychiatrische symptomen, de lijdensdruk en op een toename van de kwaliteit van leven en behoudt van autonomie.

Cliënten leren beter te functioneren en meer gebruik te maken van hun kwaliteiten, zowel in hun eigen beleving, als in die van hun omgeving. Het doel is dat de cliënt na de behandeling in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of beschermde woonvorm kan gaan wonen. De opnameduur varieert van maanden tot jaren. Voor een deel van de cliënten blijkt een verblijf elders niet haalbaar te zijn. Samenwerking met andere zorgaanbieders op gebied van wonen is essentieel. Gezamenlijk blijft men werken aan nieuwe woonvormen.

Een zinvolle dagbesteding en betekenisvolle sociale contacten staan centraal; het contact met naast betrokkenen is van groot belang. De afdeling bestaat uit een aantal besloten groepen en een gesloten groep die elk hun eigen focus hebben, zoals bescherming, begeleiding en/of structuur. De cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten.

Grote Beekstraat 24 heeft 4 woonkamers aan elkaar geschakeld op de begane grond. Er is plaats voor 42 cliënten.

Afdeling de Linde (Grote Beekstraat 28a) bestaat uit 8 appartementen gelegen op de begane grond en nog eens 8 op de eerste verdieping, voor een totaal van 16 cliënten.

Het team van Gerontopsychiatrie Vervolg zorgt voor een warme ontvangst.

Werken bij GP Vervolg