Neuropsychiatrie Vervolg

Welkom

Over ons
Neuropsychiatrie Vervolg is een opnamekliniek. Binnen onze kliniek komen volwassenen en ouderen met cognitieve- en/of psychiatrische problemen, vaak in combinatie met gedragsproblemen. Eerst wat uitleg over deze termen.

Cognitieve problemen hebben te maken met het deel van de hersenen die zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen. Zoals onthouden, plannen, logisch nadenken en beslissen. Bij cognitieve problemen gaat het om bijvoorbeeld: vergeetachtigheid, vergeten welke dag het is, niet op woorden kunnen komen, problemen niet goed kunnen oplossen, verstoring van het dag- en nachtritme, verdwalen, zichzelf en het huishouden niet meer verzorgen en tot niets meer komen. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Psychiatrische problemen hebben te maken met ernstige psychische aandoeningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om depressies, angststoornissen en psychoses.

Gedragsproblemen gaan over hoe iemand reageert op bepaalde prikkels. Het gaat bij problemen om ongewenst gedrag.

De genoemde problemen kunnen voortkomen uit: 

  • ontwikkelingsstoornissen 
  • verslavingsproblemen bijvoorbeeld: Korsakov 
  • problemen in de hersenen door CVA, tumoren, et cetera 
  • neurodegeneratieve ziektebeelden als: Parkinson, Huntington, dementie, et cetera 
  • niet aangeboren hersenletsel

Diagnose stellen, behandeling en begeleiding
Ons aanbod bestaat uit: diagnoses stellen, behandeling en begeleiding. Hierbij maken wij gebruik van de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Er wordt samengewerkt met degene die opgenomen is, maar ook met de naaste familie en vrienden.

De behandeling vindt plaats binnen een beschermende, veilige en uitdagende omgeving. We richten ons niet zo zeer op genezing, maar op het afnemen van de psychische klachten en het ermee leren omgaan. Verder is er aandacht voor het verminderen van eventueel lijden, het zorgen voor meer kwaliteit van leven en het behouden of vergroten van de zelfstandigheid.

Op de afdeling hebben we te maken met mensen die intensieve zorg op verschillende vlakken nodig hebben. We bieden structuur in hun dagelijkse activiteiten en begeleiden/stimuleren deze waar nodig. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen daar waar mogelijk zelf beslissen en verantwoordelijk nemen over hun eigen leven.  

De eerste weken
De eerste weken staan in het teken van observeren en onderzoeken wat er aan de hand is en waar we ons met elkaar op gaan richten. Voor familie en naasten kan dit het idee geven dat er weinig gebeurt. Maar voordat je iemand goed leert kennen, is er tijd nodig. 

Opnameduur
De opnametijd varieert van een paar maanden tot enkele jaren.

Vrijwillige of onvrijwillige opname
Mensen worden opgenomen op vrijwillige basis of onvrijwillig. Als het om een onvrijwillige opname gaat, houdt dit in dat behandeling kan worden opgelegd. Dit heet een opname in het kader van een zorgmachtiging. Meer informatie vind je hier: een zorgmachtiging.

Rondleiding afdeling