Neuropsychiatrie vervolg

Welkom

Binnen onze kliniek komen volwassenen en ouderen met cognitieve- en/of psychiatrische problemen, vaak in combinatie met gedragsproblematiek.

De genoemde problemen kunnen voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen, een psychiatrische achtergrond, verslavingsproblematiek (zoals Korsakov), cerebrale incidenten (CVA, tumoren enz.), neurodegeneratieve ziektebeelden (Parkinson, Huntington, dementering enz.) of verworven hersenletsel.

Ons aanbod bestaat uit: diagnostiek en behandeling van GGZ gerelateerde problemen uit bovengenoemde oorzaken. Behandeling moet ruim gezien worden en kan variëren van gedrags- en cognitief therapeutische behandeling tot milieu therapeutische behandeling. In onze diagnostiek, behandeling en het (wetenschappelijk) onderzoek proberen wij gebruik te maken van innovatieve inzichten en technieken en van de ontwikkelingsmogelijkheden die de kennisregio Eindhoven biedt. De visie van GGzE wordt voorts gekenmerkt door mensgericht werken, het betrekken van het systeem en streven naar een helende (klinische) omgeving.

Behandeling vindt plaats vanuit een visie op herstel ondersteunende zorg. De geschatte opnameduur van de vervolgbehandeling varieert van enkele maanden tot enkele jaren. De behandeling wordt geboden binnen een beschermende, veilige en uitdagende omgeving verdeeld in verschillende behandelmilieus met bijpassende zorg.

Cliënten kunnen op vrijwillige basis of in het kader van een zorgmachtiging worden opgenomen worden. 

Er wordt vaak gedacht dat wij alleen lichamelijke zorg bieden. Maar we hebben hier te maken met een complexe doelgroep die intensieve zorg op verschillende vlakken nodig heeft. We bieden cliënten o.a. structuur in hun dagelijkse activiteiten, begeleiden en stimuleren deze waar nodig. We vinden het belangrijk om de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie te geven om onder andere zelfstandigheid te behouden.

Kliniek Neuropsychiatrie bestaat uit drie klinische afdelingen, twee verpleegkundige teams en één behandelstaf:

Binnen de kliniek zijn werkzaam: een psychiater, een klinisch (neuro)psycholoog, een GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundigen, agogen, sociaal geriaters, een specialist ouderengeneeskunde, activiteitbegeleiders, maatschappelijk werkende, helpenden en baliemedewerkers.

Alle klinische afdelingen zijn ook leerafdeling:

De afdelingen van de kliniek neuropsychiatrie zijn een leerafdeling voor helpenden, MBO- en HBO- verpleegkundige-stagiaires en HBO-agogische-stagiaires. Dit houdt in dat er dagelijks meer studenten worden ingezet op de afdelingen dan op andere afdelingen. Ook is er wekelijks een studentendag, op deze dag runnen zij de afdeling onder supervisie van verpleegkundigen en agogen.

Rondleiding afdeling