Informatie voor huisartsen en specialisten

 • aug 2021
 • Gea van Rijsbergen - Huizinga
 • ·
 • Aangepast 6 feb
 • 870
GGzE Nestor

Ook in je praktijk krijg je te maken met cliënten die kampen met psychische en psychiatrische klachten. GGzE Nestor biedt ambulante en klinische behandeling aan volwassenen- en ouderen met uiteenlopende psychische problemen en achtergronden.

Voor welke cliënten is GGzE Nestor bedoeld?

 • Mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij lichamelijke aandoeningen of kwetsbaarheid meegewogen moeten worden omdat ze de behandeling van de psychische aandoening beïnvloeden.
 • Mensen met psychologische of psychosociale problemen die verband houden met het ouder worden of met het naderende levenseinde.
 • Mensen bij wie de psychische aandoening zich op relatief late leeftijd voor het eerst openbaart.
 • Mensen met chronische psychiatrische ziektes (denk aan bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, enzovoort) die ouder worden;
 • Mensen met een hersenaandoening en daarmee samenhangende (neuro)psychiatrische stoornissen of gedragsstoornissen.
 • Mensen met specifieke neurocognitieve hulpvragen in combinatie met een reeds bestaande psychiatrische problematiek.

Reguliere aanmelding

Crisis

 • via Zorgdomein
 • bel op werkdagen naar (040) 296 77 66 (voor overleg met betrekking tot een nieuwe aanmelding beschikbaar) of
 • stuur een e-mail naar ZST-ambulant@ggze.nl met je contactgegevens

Bij een crisis neem contact op met de crisisdienst van GGzE.

Het telefoonnummer is bij huisarts en politie bekend.

 • aanmelding kan alleen door een verwijzer met een agb-code
 • een duidelijke omschrijving van de klachten is noodzakelijk