Neuropsychiatrie Opname

Welkom

Over ons

Neuropsychiatrie Opname is een opnamekliniek. Binnen onze kliniek komen volwassenen en ouderen met cognitieve- en/of psychiatrische problemen, vaak in combinatie met gedragsproblemen. Eerst wat uitleg over deze termen.

Cognitieve problemen hebben te maken met het deel van de hersenen die zorgen dat we informatie kunnen verwerken en leren van onze ervaringen. Zoals onthouden, plannen, logisch nadenken en beslissen. Bij cognitieve problemen gaat het om bijvoorbeeld: vergeetachtigheid, vergeten welke dag het is, niet op woorden kunnen komen, problemen niet goed kunnen oplossen, verstoring van het dag- en nachtritme, verdwalen, zichzelf en het huishouden niet meer verzorgen en tot niets meer komen. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Psychiatrische problemen hebben te maken met ernstige psychische aandoeningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om depressies, angststoornissen en psychoses.

Gedragsproblemen gaan over hoe iemand reageert op bepaalde prikkels. Het gaat bij problemen om ongewenst gedrag.

De genoemde problemen kunnen voortkomen uit: 

  • ontwikkelingsstoornissen 
  • verslavingsproblemen bijvoorbeeld: Korsakov 
  • problemen in de hersenen door CVA, tumoren, et cetera 
  • neurodegeneratieve ziektebeelden als: Parkinson, Huntington, dementie, et cetera 
  • niet aangeboren hersenletsel

De afdeling
De afdeling werkt met regelmaat samen met de afdeling Neuropsychiatrie Vervolg. Deze is in hetzelfde gebouw gevestigd.

Neuropsychiatrie Opname bestaat uit:

  • een klinische afdeling
  • een verpleegkundig team
  • een behandelstaf.

Wie werken er?
Binnen de afdeling zijn werkzaam: een psychiater, een klinisch (neuro)psycholoog, een GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundigen, agogen, sociaal geriaters, een specialist ouderengeneeskunde, activiteitbegeleiders, maatschappelijk werkende, helpenden en baliemedewerkers.

De afdeling werkt samen met andere zorgprofessionals zoals: fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Afdeling opname neuropsychiatrie is een leerafdeling
De afdeling opname neuropsychiatrie zijn een leerafdeling voor helpenden, MBO- en HBO- verpleegkundige-stagiaires en HBO-agogische-stagiaires. Dit houdt in dat er dagelijks meer studenten worden ingezet op de afdelingen dan op andere afdelingen. Ook is er wekelijks een studentendag, op deze dag runnen zij de afdeling onder supervisie van verpleegkundigen en agogen.