Zoekresultaten

  • Wij doen regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties. Ook doen we soms onderzoek dat niet binnen een van onze vaste onderzoeksthema's valt. Voorwaarde is dat het onderzoek past binnen onze missie en ambitie. OnderzoeksprojectenKijken naar keuzesLooptijd: oktober 2015 - oktober 2016Onderzoekers: Drs. Ed Hilterman (GGzE), Dr. Diana Roeg (GGzE), Dr. Ilja Bongers (GGzE) en Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)Gefinancierd door: NWO, Programma Geweld Tegen Psychi...

  • Binnen het onderzoeksthema 'neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag' wordt gekeken hoe de informatieverwerking van kinderen en jongeren verloopt. Onderzoeksprojecten Pilotstudie: Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk / civielrechtelijk geplaatste jongeren met AD(H)D Looptijd: afgerond in 2010Onderzoekers: Ilja Bongers, Lisette de Ruijter, Chijs van NieuwenhuizenGefinancierd door: WODCPublicatie: Van Nieuwenhuizen, Ch., Bink, M., Bongers, I.L., & R...

  • Internationaal2017 Nouwens, P., Smulders, N., Embregts, P. & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2017). Meeting the support needs of persons with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning: still a long way to go. Journal of Intellectual Disability Research, 61(12), 1104-1116. doi: 10.1111/jir.12427. {IF: 1.99} Dewinter, J., Van Parys, H., Vermeiren, R., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2017). Adolescent boys with an autism spectrum disorder and their experience of sexuality: An interp...

  • Binnen dit onderzoeksthema staat Routine Outcome Monitoring (ROM) centraal. Doel is om te onderzoeken op welke wijze het beste feedback gegeven kan worden om het behandelsucces te vergroten en welke non-specifieke factoren daarbij van belang zijn. Onderzoeksprojecten Systematische en objectieve registratie van cliĆ«ntgegevens Looptijd: 2005 - hedenOnderzoekers: Marilyn Peeters, Ilja Bongers, Lisette Janssen-de Ruijter, Manon van Helmond, Eva Leenderts, Chijs van Nieuwenhuizen In het kader van ...

  • Doel van dit onderzoeksthema is om na te gaan op welke wijze kinderen en jongeren het beste geholpen kunnen worden zodat ze in de toekomst niet (weer) in aanraking komen met politie of justitie. Onderstaand bijbehorende projecten. OnderzoeksprojectenDe Houvast-methodiek: Op weg naar een gelijkwaardige relatie van ouders in de jeugdzorgLooptijd: 2014 - hedenOnderzoekers: Nienke Smulders, Erna Hooghiemstra, Geert KlasensGefinancierd door: ZonMw Binnen de jeugdzorg komt het met enige regelmaat v...