Neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag

 • 11 jan
 • 106
Forensische GGz

Binnen het onderzoeksthema 'neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag' wordt gekeken hoe de informatieverwerking van kinderen en jongeren verloopt.

Onderzoeksprojecten

Pilotstudie: Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk / civielrechtelijk geplaatste jongeren met AD(H)D

 • Looptijd: afgerond in 2010
 • Onderzoekers: Ilja Bongers, Lisette de Ruijter, Chijs van Nieuwenhuizen
 • Gefinancierd door: WODC
 • Publicatie: Van Nieuwenhuizen, Ch., Bink, M., Bongers, I.L., & Ruijter L. de (2010). Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel. Eindhoven: GGzE. ISBN: 978-90 78216- 04-9.

In deze pilotstudie stonden twee onderzoeksvragen centraal:

 1. Is neurofeedback een uitvoerbare training bij deze doelgroep?
 2. Is er sprake van een klinisch relevante verandering op de volgehouden en verdeelde aandacht?

De conclusie is dat de training bij deze doelgroep uitvoerbaar maar niet eenvoudig is. Het slagen hangt af van de inzet van de trainers en het vermogen van de hersenen om activatiepatronen aan te passen. De meeste jongens zijn na de training beter in staat hun aandacht te verdelen en irrelevante stimuli te negeren.

Promotieonderzoek

Marleen Bink: Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten en comorbide stoornissen: een randomized controlled trial

 • Looptijd: afgerond in 2013
 • Promotor: Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)
 • Co-promotoren: Dr. Ilja Bongers (GGzE), Prof. dr. Arne Popma (AMC De Bascule – VUmc)
 • Gefinancierd door: ZonMw

Is het mogelijk om gedrag te verbeteren door het trainen van hersenen met behulp van neurofeedback bij adolescenten met ADHD? Er is geen aanvullende waarde van neurofeedback gevonden op gedrag of cognitie bij adolescenten met ADHD. De adolescenten die neurofeedback kregen waren na de trainingsperiode evenveel op gedragsvragenlijsten en cognitieve taken verbeterd als de adolescenten die de training niet als aanvulling op de standaardbehandeling hadden gekregen.

Onderzoeksprojecten door GZ-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog

Frans van Schijndel: Neuropsychological measures in ADHD research: Cutting the uncut corners

 • Looptijd: afgerond in 2010
 • Supervisor: Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)

Trefwoorden