Feedback en behandelsucces

  • 11 jan
  • 98
Forensische GGz

Binnen dit onderzoeksthema staat Routine Outcome Monitoring (ROM) centraal. Doel is om te onderzoeken op welke wijze het beste feedback gegeven kan worden om het behandelsucces te vergroten en welke non-specifieke factoren daarbij van belang zijn.

Onderzoeksprojecten

Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens

  • Looptijd: 2005 - heden
  • Onderzoekers: Marilyn Peeters, Ilja Bongers, Lisette Janssen-de Ruijter, Manon van Helmond, Eva Leenderts, Chijs van Nieuwenhuizen

In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt sinds 2005 een aantal vragenlijsten structureel afgenomen bij zowel cliënten als hun begeleiders, docenten en behandelaren. Door de ontwikkeling van het gedrag van de jongeren goed vast te leggen, kunnen we onderzoeken wat de aangeboden zorg oplevert en daar waar nodig de zorg bij sturen.

Promotieonderzoek

Audri Lamers: Routine Outcome Monitoring and the Parent-Team alliance in child psychiatric day and inpatient treatment

  • Looptijd: 2013 - 2016
  • Promotoren: Prof. dr. Robert Vermeiren (Curium LUMC), Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)

Dit is een praktijkgericht onderzoek naar het effect van het versterken van de ouder-team alliantie op de behandeluitkomst van kinderen in de (semi)residentiele jeugdpsychiatrie. Hiertoe is een residentieel “Routine Outcome Monitoring (ROM)” systeem geïmplementeerd, waarbij proces en uitkomstmaten om de drie maanden worden gemeten.

Onderzoeksprojecten door GZ-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog

Ankie Roedelof: Treatment engagement in adolescents with severe psychiatric problems: a latent class analysis

  • Looptijd: afgerond in 2012
  • Publicatie: Roedelof, A.A.J.M, Bongers, I.L., & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2013). Treatment engagement in adolescents with severe psychiatric problems: a latent class analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 22, 491–500. doi: 10.1007/s00787-013-0385-y.

Trefwoorden