Werken bij NP Opname

  • okt 2021
  • Gea van Rijsbergen - Huizinga
  • 586
GGzE Nestor - NP opname

De eenheid Nestor bestaat uit twee programmalijnen, te weten: Neuropsychiatrie en Gerontopsychiatrie. Voor beide programmalijnen is een ambulant- en een klinisch aanbod.

Binnen de programmalijn Neuropsychiatrie richt je je op mensen van diverse leeftijden met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen, neurologische- en/of psychiatrische verschijnselen, bij wie men hersenschade vermoedt of heeft vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel(NAH) of (een vermoeden van) dementie of een andere neurodegeneratieve aandoening.

Ook mensen met (complexe) neurocognitieve stoornissen en co-morbiditeit bij andere psychiatrische problematiek kunnen worden verwezen naar het team Neuropsychiatrie. De kliniek Neuropsychiatrie bestaat uit 39 bedden (opnameafdeling 11 bedden, vervolgbehandeling 1 (gesloten), 12 bedden en vervolgbehandeling 2 (besloten), 16 bedden. Cliënten kunnen op vrijwillige basis of in het kader van een zorgmachtiging opgenomen worden.

De insteek is dat cliënten na behandeling zo spoedig mogelijk door kunnen stromen naar de best passende (woon)voorziening buiten de GGzE.

Werken bij NP Opname - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=G_sULnt_MuE

Werken bij NP Opname binnen GGzE.