Kliniek Intensieve Behandeling

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Eindhoven is onderdeel van De Woenselse Poort, zorgpad Intensieve behandeling (IB) binnen het concern GGz Eindhoven en de kempen (GGzE).

KIB biedt specialistisch en intensieve zorg aan cliënten die vaak al geruime tijd klinisch in behandeling zijn (geweest) in de reguliere GGZ, maar bij wie de behandeling desondanks gestagneerd is.

Cliënten komen in aanmerking voor opname en behandeling bij de KIB als er sprake is van zeer ernstige gedragsproblematiek en als gevolg daarvan een sterk ontwrichte behandelrelatie tussen de cliënt en het verwijzende behandelteam. Dat wil zeggen dat zij elkaar niet meer goed verstaan of dat het gedrag niet meer hanteerbaar is in de reguliere ggz-instelling. De behandeling wordt daardoor feitelijk onmogelijk en kan niet meer goed tot zijn recht komen. De crisis of de dreiging daartoe staat centraal waardoor het individuele contact met de cliënt onbedoeld op de achtergrond komt te staan.

Belangrijkste doel van KIB behandeling is dan ook om de ongewenste patronen en negatieve signalen te doorbreken en de behandelrelatie weer te herstellen

 

Wanneer een langdurige intensieve behandeling, van minimaal 1 jaar, met lage behandeldruk als passender wordt gezien hebben we binnen ons zorgpad IB  afdeling de Longcare.

Ook binnen de Longcare ligt de focus op het herstellen van de behandelrelatie maar is verwachting dat een KIB traject niet afdoende of te kort is, waardoor een Longcare traject als doelmatiger wordt ingeschat.

 

We werken met het internationaal erkende zorgconcept Planetree.Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat.

De Planetree pijlers bij GGzE voor onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid zijn:

1. Betere zorg: lokaal en digitaal
2. Helende omgeving: verder versterken van de community-gedachte
3. Gezonde organisatie: aandacht voor en door medewerkers

 

De GGzE en de Woenselse Poort Rookvrij

De Nederlandse GGZ De Nederlandse GGZ heeft samen met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Afspraak: in 2025 zijn alle ggz-instellingen die bij GGZ Nederland zijn aangesloten, rookvrij. Dit geldt zowel voor de professionals en cliënten, als voor de leveranciers en bezoekers. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij. Samen met andere partijen zetten we ons in om te voorkomen dat mensen gaan roken en helpen we rookverslaafden om van hun verslaving af te komen.

Het proces naar een rookvrij GGzE is opgebouwd uit twee belangrijke doelstellingen.

1) Per 1 januari 2022 is GGzE rookvrij ten aanzien van medewerkers, bezoekers en externen.

2) Per 1 juli 2022 geldt GGzE rookvrij ook voor cliënten

Contact

Wanneer u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden, is het raadzaam hierover vooraf telefonisch te overleggen met de intakefunctionaris van de KIB. Dit kan van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (040) 297 02 17.

Ook voor vragen rondom aanmelding is de intakefunctionaris uw aanspreekpunt. Of stuur een mail kib@dewoenselsepoort.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier

Onze kliniek is gevestigd op:

Landgoed De Grote Beek
Dr Poletlaan 66
5626 ND EINDHOVEN

Behandel milieu

De KIB heeft een gesloten-, open- en een trainingsunit. Alle units zijn gebaseerd op de principes van “relationship management” (Dawson en MacMillan). Waarbij de mate van vrijheid (zelfstandigheid) van de cliënt afhankelijk is van de individuele situatie.

Waar de cliënt terecht komt, hangt af van diens persoonlijke behandeldoelen.

Praktische informatie