De kennismakingsperiode

  • feb 2021
  • 894
Kliniek Intensieve Behandeling

De KIB Eindhoven is een supra regionale voorziening voor GGZ instellingen in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Flevoland

De taken van de KIB richten zich niet alleen op de cliënt, in de vorm van opname en behandeling, maar ook op het verwijzend behandelteam. De ontwrichting wordt enerzijds veroorzaakt door het probleemgedrag van de cliënt, maar anderzijds ook door de manier waarop het behandelteam op dat gedrag reageert. Ontwrichting ontstaat wanneer het niet lukt om de interactie om te buigen in een positieve, constructieve richting. Bij de behandelteams kan dit leiden tot ontmoediging, onderlinge conflicten, burn-out en bij ernstige incidenten zelfs tot traumatisering.

Wanneer een cliënt op de KIB verblijft, wordt het verwijzende behandelteam nauw betrokken bij de behandeling. Behandelaars van de verwijzende ggz-instelling worden standaard uitgenodigd voor de behandelevaluaties en blijven verantwoordelijk voor de vervolgbehandeling. Met name vanwege die verantwoordelijkheid wordt een actieve inzet van verwijzers verwacht.