Behandelaanbod

  • feb 2021
  • 1017
Kliniek Intensieve Behandeling

Bij de KIB staat het toewerken naar eigen regie en verantwoordelijkheid centraal. Voorop staat dat cliënten in staat moeten worden gesteld om meer grip te krijgen op hun eigen leven en daaraan meer richting te kunnen geven, in plaats van uitsluitend geleid te worden door negatieve emoties. Het versterken van de competenties van cliënten en het bieden van structuur en veiligheid zijn belangrijke elementen in de behandelmethodiek.

De pijlers in de behandeling zijn het contact met de cliënt (contactherstel), een responsieve benadering en respectvolle attitude en de focus op herstel van de behandelrelatie. De behandeling vindt hierbij voor een belangrijk deel op de afdeling zelf plaats (sociotherapie). We bieden de cliënt hiernaast verschillende therapeutische werkvormen aan, individueel of in groepsverband. Het gaat onder andere om psychotherapie, beeldende therapie, muziektherapie en bewegingstherapie. De cliënt volgt een intensief en individueel behandelprogramma dat aansluit bij de individuele behandeldoelen en dat samen met hem of haar wordt opgesteld. Ook wordt het steunsysteem, waar mogelijk, betrokken bij de behandeling in de vorm van systeemgesprekken dan wel systeemtherapie. Hiernaast kunnen zij worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandelevaluaties. Dus het gezamenlijk doormaken van een groeiproces wordt bij de Kliniek Intensieve Behandeling gestimuleerd maar de cliënt geeft zelf aan wie betrokken wordt in dit proces.

De verwijzer, behandelaar of een contactpersoon van de huidige instelling, wordt altijd uitgenodigd voor een behandelplanbespreking.