Trainingsunit (huis 65 en huis 67)

  • feb 2021
  • 203
Kliniek Intensieve Behandeling

De trainingsunit is gesitueerd in twee woningen in de nabijheid van de kliniek.

Binnen de trainingsunit is het voornaamste doel: het bevorderen van autonomie op de diverse levensgebieden, het werken naar herstel.

Waarbij de ene woning meer individueel en op resocialisatie is gericht. Mensen die vaak in de laatste fase van hun behandeling zijn verblijven vaak in deze woning

In de andere woning wordt een groepsgerichte benadering gehanteerd en het sociotherapeutische klimaat bevat psychotherapeutische elementen. Behandeltrajecten sluiten veelal aan op zelfstandig of begeleid wonen met ambulante behandeling dan wel begeleiding