Over ons

Wij zijn afdeling de Wederik, onderdeel van het GGzE, Centrum Kind en Jeugd. We bieden kortdurende crisisinterventies aan jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar met een reeds bestaand behandelcontact binnen of buiten de GGzE.

De afdeling heeft maximaal 7 bedden die beschikbaar zijn voor een kortdurende opname van maximaal 3 weken. Een opname kan ingezet worden als je in acute crisis verkeert waarbij psychiatrische problematiek op de voorgrond staat. Opname is vrijwillig of met een gedwongen kader (RM/IBS) en is altijd bedoelt ter ondersteuning en aanvullend op de behandeling die al bestaat of die nodig is.

Contact

Bezoekadres
Dr. Poletlaan 25
5626 ND Eindhoven
Telefoon 040-2970961 / 06-23146197
Fax 040-2970818
Email wederik@ggze.nl
Jongeren telefoon 040-2970983

Postadres
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
Postvak DP 2503

Bezoektijden
Dagelijks van 18:30 uur tot 20:00 uur
Zaterdag/ Zondag en feestdagen 13:30 uur tot 15:00 uur

Plattegrond Landgoed De Grote Beek
Grote rode cirkel Dr. Poletlaan 25 bij P7
Kleine rode cirkel voordeur afdeling De Wederik

 

Nieuws


Nieuws over IHT!!!!

Vanaf heden 1 April, nee dat is geen grap, kunnen wij mededelen dat ons aanbod is uitgebreid. 
Vanaf nu; IHT vanaf 12 jaar
Doel; de opname te verkorten en eventueel zelfs de opname voorkomen.

IHT staat voor Intensive Home Treatment en houdt in dat je een begeleider van het IHT team een aantal maal per week bij je thuis komt om je in je thuissituatie te ondersteunen. Dit maakt het mogelijk klinische opname zo kort als mogelijk te houden (opname verkortend), of soms zelfs te voorkomen (opname voorkomend). Deze module is in te zetten voor de duur van maximaal zes weken.

Interesse of behoefte aan overleg?
Neem gerust contact op met je ambulant behandelaar of afdeling de Wederik. 

Brain blocks, twee begeleider van de Wederik zijn op dit moment in opleiding, vanaf eind April kan dit ingezet worden.

Lees meer in het archief