De Wederik

Informatie stagiares social studies

  • jan 2019
  • 595

Het verloop van jouw stage gebeurt aan de hand van je werkplan/planning. Afspraken worden gemaakt als de planning bijsturing nodig heeft. De verwachting wordt uitgesproken dat jij samen met jouw werkbegeleiders een route uitstippelt met jouw leerdoelen of leervragen. Het eerste half jaar staat in het teken van de kennismaking met het leerveld.

1e deel (geleid leren, minor fase)
2e deel (begeleid leren, midden fase)
3e deel (zelfstandig leren, eindfase)

- Je eigen ontwikkeling en wat je hier in tegen kunt komen.
Binnen je stage/leerperiode kun je tegen veel dingen van jezelf aanlopen. Veel problemen van cliënten zijn herkenbaar. Mogelijk ook vanwege ervaringen in je eigen leven.
Maak deze bespreekbaar met je werkbegeleiders maar bedenk dat een stage geen plaats is om persoonlijke vraagstukken te verwerken.

- verantwoordelijkheid eigen leerproces
We vinden het erg belangrijk dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van je leerproces. Dit betekent dat je een stagewerkplan maakt voor je stage en ook initiatief neemt ten aanzien van je leerdoelen. Ook plan je regelmatig gesprekken met je werkbegeleiders in en houdt het team op de hoogte van je leerproces.
Middels het delen van informatie en gesprekken maak je aan team duidelijk waar je mee bezig bent binnen je leerproces.

- werkbegeleiding
Als je komt leren bij de Wederik krijg je twee werkbegeleiders toegewezen. Deze houden jouw leerproces in de gaten. Met jouw werkbegeleiders heb je op regelmatige basis voortgangsgesprekken en zijn aanwezig bij beoordelingsgesprekken. De Wederik heeft besloten om leermomenten te kunnen verbreden, dat er naast een werkbegeleider met dezelfde achtergrond ook een werkbegeleider met een verpleegkundige achtergrond mee te geven.

- docent van school
Met je docent van school maak je afspraken over hoe vaak deze langs komt op jouw stageplek. We vinden het belangrijk dat je, je docent goed op de hoogte houd van het leerproces. Ook leggen je werkbegeleiders contact met je docent van school, mocht dit nodig zijn.

- kennismaken met andere werkplekken binnen centrum Kinder –en Jeugd
Binnen Centrum Kinder en Jeugd vallen de afdelingen van de Catamaran, zowel strafrechtelijk als civiel rechtelijk en de Schakel, het trainingshuis. Gezien het specifieke karakter van afdeling de Wederik en de verdieping die het leren met zich meebrengt is ervoor gekozen om de lerende mondelinge informatie te geven over de verschillende afdelingen. De mogelijkheid bestaat wel om deze afdelingen in het kader van het leerproces te bezoeken.

Verder zijn er nog verwachtingen/leermomenten tav de leerling/stagiaires binnen het werken op de afdeling:
- Kennis over de ontwikkelingspsychologie van de adolescent
- Kennis over de psychopathologie
- Kennis van “afstand en nabijheid” en het kunnen aangeven van je eigen grenzen (gezien het geringe leeftijdsverschil tussen cliënt en leerling/stagiaire)
- Het kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren
- Herkennen van groepsprocessen / groepsdynamica
- Inschrijven voor het “express leren”

- veiligheid
Op het hele terrein maakt men gebruik van het zg Functel PZI (Persoons Zoek Installatie). In overleg met je werkbegeleider en na uitleg hierover kun je deze dragen. Ook in overleg wordt er bepaald of en wie dat er loopt op de verschillende alarmen. Stagiaires hoeven niet te lopen op alarmen, maar kunnen de functels wel dragen voor eigen veiligheid. Alle verpleegkundige begeleiders zijn geschoold in BHV.

- stagevergoeding
Leerlingen zijn in dienst van de GGzE en krijgen daardoor een salaris vanuit de GGzE en stagiaires krijgen een stagevergoeding. De afdeling HRM kan hierover meer informatie geven.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.