De Wederik

Visie

  • dec 2018
  • 856

Visiedocument de Wederik 2018 voor jongeren, ouders en/of verzorgers

Missie Wederik

Beter worden doe je het liefst thuis. Soms lukt dat maar moeilijk of niet. Dan staat de draagkracht van de jongere en/of de ouders of opvoeders zo enorm onder druk dat de thuissituatie niet meer bijdraagt aan herstel of zelfs averechts werkt.

De Wederik wil op die momenten hulp bieden, zowel op de afdeling maar ook in de thuissituatie om escalaties te voorkomen en situaties te stabiliseren en of te verbeteren. Dit zodat er ruimte komt voor groei en ontwikkeling. De bestaande behandelrelaties willen we hierbij niet doorkruisen maar juist versterken.

De missie van de Wederik is om jongeren, hun ouders en al bekende hulpverleners in moeilijke situaties middels een korte opname, de juiste handvatten te geven, zodat zij weer voldoende regie krijgen om verder herstel in de thuissituatie mogelijk te maken.

Werkwijze

Het behouden van de eigen regie van de jongere en ondersteuning bieden aan de jongere en zijn omgeving staan centraal in onze werkwijze. Daarnaast zijn het vergroten van de eigen krachten en het oplossend vermogen van de jongere en het gezin voor ons sleutelbegrippen. Wij werken dwang en drang voorkomend.

Dit doen we door duidelijke doelen te stellen en respect in de samenwerking met elkaar te hebben. Hierbij is een actieve en betrokken houding vanuit alle partijen belangrijk. We zoeken naar afstemming en nemen niets over wat anderen zelf kunnen. Hierbij is ook de continuïteit van zorg van bestaande behandelrelaties belangrijk.

Op de Wederik bieden wij persoonlijke ondersteuning. Elke jongere krijgt twee zaakwaarnemers (begeleiders) toegewezen die nauw betrokken zijn bij het proces.

Bij iedere nieuwe cliënt wordt gekeken waar een vraag ligt en stellen we prioriteit. We hebben diverse middelen tot onze beschikking welke ingezet kunnen worden.

Ons aanbod bestaat uit het schrijven van een signaleringsplan, voeren van gesprekken volgens de CASE-methodiek wanneer suïcidaliteit een rol speelt, en inzet van de methodiek Signs of Safety.

Tevens is inschakelen van onze systeemtherapeut mogelijk, bieden we Intensive Home Treatment (IHT) en behoort medicamenteuze ondersteuning tot de mogelijkheden.

Voor wie/aanbod

We willen kortdurende crisisinterventies bieden aan jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar met een reeds bestaand behandelcontact binnen of buiten de GGzE.

Crisisunit: De afdeling heeft maximaal 7 bedden die beschikbaar zijn voor een kortdurende opname van maximaal 3 weken. Een opname kan ingezet worden als je in acute crisis verkeert waarbij psychiatrische problematiek op de voorgrond staat. Opname is vrijwillig of met een gedwongen kader (RM/IBS) en is altijd bedoeld ter ondersteuning en aanvullend op de behandeling die al bestaat of die nodig is.

De afdelingsarts is BOPZ verantwoordelijk gedurende opname. De verwijzer is eindverantwoordelijk en blijft tijdens opname nauw betrokken.

Wij werken zonder wachtlijst. Indien de verwijzer een opnameverzoek heeft en er is niet direct een bed dan kan de verwijzer contact blijven houden tot dat er weer een bed vergeven kan worden.

Intensive Home Treatment (IHT):

Indien geïndiceerd, kan na opname IHT geboden worden. Hiermee zijn we in staat om klinische opname zo kort als noodzakelijk te laten duren, en de cliënt zo snel als mogelijk weer in eigen omgeving de kans te geven, verder te werken aan herstel.

Verwijzing

In overleg met de verwijzer wordt per opnamevraag afgewogen of opname op dat moment haalbaar is.

Indien de verwijzer een opname verzoek heeft en er is niet direct een bed dan kan de verwijzer contact blijven houden tot dat er weer een bed vergeven kan worden.

Wij bieden geen overbruggingszorg op de afdeling. Voor vragen omtrent diagnostiek kan je terecht bij de ambulante zorg van GGzE Kind en Jeugd.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.