Zoekresultaten

  • Minder, meer, meest: Vier risicoprofielen van jongeren van de Catamaran. Delinquent gedrag Het ontstaan en verloop van gedragsproblemen en delinquent gedrag gaan vaak samen met de aanwezigheid van één of meerdere risicofactoren. De cumulatieve risicohypothese stelt dat hoe meer risicofactoren iemand heeft, des te groter de kans is dat diegene delinquent gedrag gaat vertonen. Er is al veel bekend over de risicofactoren voor delinquent gedrag, maar onderzoeken naar subgroepen op basis van same...

  • Door Lisette Janssen In het artikel ‘Many, more, most: Four risk profiles in residential care with major psychiatric problems’ ​​is onderzocht of er verschillende subgroepen zijn binnen de hele populatie mannelijke cliënten opgenomen bij de Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Hierbij is gekeken naar subgroepen op basis van samen voorkomende risicofactoren in vier verschillende domeinen, omdat de cumulatieve risicohypothese stelt dat iemand die aan meerder...

  • Door Lisette Janssen Crimineel gedrag neemt af als we behandeling op maat bieden. Maar wat is behandeling op maat? Jongeren die opgenomen zijn in een residentiële instelling hebben vaak veel verschillende problemen: gedragsproblemen, emotionele problemen en problemen in of met hun netwerk. Na intensieve klinische behandeling zijn er echter nog teveel jongeren die nog steeds last hebben van deze problemen. In de Catamaran doen we daarom onderzoek naar behandeling op maat: we willen erachter ko...

  • Door Lisette Janssen In het artikel ‘Looking into the crystal ball: quality of life, delinquency, and problems experienced by young male adults after discharge from a secure residential care setting in the Netherlands’ ​​is onderzocht hoe het leven van oud-cliënten van de Catamaran er één tot zes jaar na ontslag uitziet. Bij dit onderzoek hebben oud-cliënten vragen beantwoord over hun kwaliteit van leven, over eventuele problemen en delictgedrag en over hun dagelijkse en sociale leven van dat...

  • Door Lisette Janssen Delinquent gedrag bij jongeren gaat vaak samen met een blootstelling aan meerdere risicofactoren in verschillende domeinen (individueel, familie, vrienden en school), zoals drugsgebruik in het individuele domein en de afwezigheid van prosociale leeftijdgenoten in het vriendendomein. Jongeren met ernstige psychische problemen, die opgenomen zijn bij een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie, hebben vaak niet één maar meerdere risicofactoren. Vier ri...