Toekomst jongvolwassenen na vertrek uit Catamaran

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • ·
  • Aangepast 30 jun
  • 110
Forensische GGz

Door Lisette Janssen

In het artikel ‘Looking into the crystal ball: quality of life, delinquency, and problems experienced by young male adults after discharge from a secure residential care setting in the Netherlands’ ​​is onderzocht hoe het leven van oud-cliënten van de Catamaran er één tot zes jaar na ontslag uitziet.

Bij dit onderzoek hebben oud-cliënten vragen beantwoord over hun kwaliteit van leven, over eventuele problemen en delictgedrag en over hun dagelijkse en sociale leven van dat moment. Het doel van dit follow-up onderzoek was om te kijken of er verschillen zijn in de levens na ontslag van oud-cliënten met onderscheidende risicoprofielen. ​​​​​

Resultaten

Het algemene beeld van het leven van jongvolwassenen na vertrek uit de Catamaran is tweeledig. Aan de ene kant rapporteren de jongvolwassenen een hoge kwaliteit van leven, geven de meeste jongvolwassenen aan werk te hebben of een opleiding te volgen en zijn ze over het algemeen tevreden over hun vriendschappen. Aan de andere kant vertellen ze nog wel problemen te ervaren in hun leven, zowel financieel als met drugs en delinquentie.

Tussen de subgroepen van jongvolwassenen met onderscheidende risicoprofielen zijn weinig verschillen gevonden in hun leven na ontslag. De meeste verschillen zijn er tussen jongvolwassenen die voor opname veel risicofactoren hadden in alle vier domeinen (individueel, familie, vrienden en school; Risicoprofiel 2) en jongvolwassenen met de andere risicoprofielen. Jongvolwassenen met Risicoprofiel 2 hebben na ontslag vaker delinquente vrienden, hebben na ontslag vaker geweldsdelicten gepleegd en hebben op het moment van het onderzoek minder vaak gestructureerde dagactiviteiten zoals school, stage of (vrijwilligers)werk dan jongvolwassenen met andere risicoprofielen.

Infographic resultaten follow-up onderzoek

Betekenis voor de praktijk

De aanhoudende problemen die jongvolwassenen ervaren na ontslag wijzen erop dat behandeling tijdens en na opname nog beter afgestemd kan worden op de individuele behoeftes van de jongvolwassenen, zowel op de korte als de lange termijn.

Voor jongvolwassenen met veel risicofactoren in alle vier domeinen is het belangrijk dat er tijdens behandeling (nog) meer aandacht komt voor scholing, zodat toegewerkt kan worden naar een baan. Daarnaast is, voor het grootste deel van de jongvolwassenen, meer aandacht voor financiën van belang, aangezien schulden een veelvoorkomend probleem na ontslag zijn én jongvolwassenen ook aangeven minder tevreden te zijn over hun financiële situatie.

Trefwoorden