Trajecten en profielen onderzoek: Waar staan we?

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • ·
  • Aangepast 30 jun
  • 105
Forensische GGz

Door Lisette Janssen

Crimineel gedrag neemt af als we behandeling op maat bieden. Maar wat is behandeling op maat?

Jongeren die opgenomen zijn in een residentiële instelling hebben vaak veel verschillende problemen: gedragsproblemen, emotionele problemen en problemen in of met hun netwerk. Na intensieve klinische behandeling zijn er echter nog teveel jongeren die nog steeds last hebben van deze problemen. In de Catamaran doen we daarom onderzoek naar behandeling op maat: we willen erachter komen hoe deze jongeren het beste geholpen kunnen worden, zodat ze in de toekomst minder problemen ervaren en niet meer in aanraking komen met politie of justitie.

Om te bepalen hoe deze behandeling eruit moet zien, proberen we eerst de wirwar van problemen van jongeren in De Catamaran te ordenen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of jongeren in groepen te verdelen zijn die verschillen in de aard en ernst van problemen en wat dit betekent voor behandeling. Meer lezen? Vier risicoprofielen en Wat betekent dit voor de praktijk?

Waar staan we nu?

Op dit moment is het laatste jaar van mijn promotie aangebroken. De twee onderzoeken naar de verschillende groepen waarin jongeren te verdelen zijn en naar het leven van jongeren na opname bij de Catamaran zijn inmiddels gepubliceerd in Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (Zie ook: Many, more, most en Looking into the crystal ball).

Het onderzoek naar gedragsproblemen van jongeren tijdens opname bij de Catamaran is ook afgerond, maar nog niet gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de gedragsproblemen van de meeste jongeren redelijk stabiel waren tijdens opname: ze zijn en blijven er; ze waren er niet en blijven weg; of ze waren en blijven er een beetje. Bij één kleine groep jongeren namen de gedragsproblemen tijdens opname toe.

Jongeren met veel gedragsproblemen tijdens de hele opname hebben een grotere kans om hun behandeling niet af te maken (dropout). Dropout voorspelt problemen in de toekomst en willen we daarom voorkomen. We gaan daarom in vervolgonderzoek inzoomen op dropout en kijken wat ervoor kan zorgen dat meer jongeren hun behandeling afronden. Tot slot gaan we nog onderzoeken welke jongeren terugvallen in delictgedrag na opname bij de Catamaran en wie op het rechte pad blijft.

Dit onderzoek wordt gedaan binnen de Academische Werkplaats Geestdrift, een al ruim 15 jaar durende samenwerking tussen GGZ Eindhoven, GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University.

Trefwoorden