Eerste ervaringen met INKT positief

  • nov 2021
  • Pricilla Molle
  • 482
Pricilla Molle
Forensische GGz
27 juni 2019 | Chijs van Nieuwenhuizen, Ilja Bongers, Romy van Kuijk

In dit door ZonMw gefinancierde project wordt de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Met INKT kunnen jongeren binnen de jeugd-ggz zelf hun vragenlijstgegevens inzien. De INKT tool is sinds april live en de eerste ervaringen zijn positief.

Inzage in eigen vragenlijstgegevens

INKT is sinds april live. Dit betekent dat alle jongeren tussen de 12 en 18/23 jaar binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd sinds kort zelf toegang tot en regie hebben over hun vragenlijstgegevens via de INKT tool. In INKT kunnen jongeren de resultaten bekijken van de vragenlijsten die zijzelf invullen en die door hun ouders/verzorgers, behandelaar en leerkracht zijn ingevuld.

Positief ontvangen

De eerste ervaringen met INKT zijn positief. Eén van de jongeren geeft aan dat INKT een handige en overzichtelijke tool is om meer zicht te krijgen op je behandelvoortgang:

“Je kan duidelijk zien of je een stijgende of dalende lijn ergens in hebt. … Voor mij is mijn behandeling best ongrijpbaar. Je merkt zelf wel iets van dat het wat beter gaat, maar het is toch lastig om echt het effect van je behandeling te zien. De app zien geeft wel extra motivatie en een bewijs van zie je wel, het gaat beter.”

INKT vergrootglas.png

Vervolg

De komende tijd gaan we met meer jongeren in gesprek om te kijken hoe zij de INKT tool ervaren en vragen we naar eventuele verbetersuggesties. Het INKT project loopt nog tot mei 2020. In dit jaar zetten we de implementatie van INKT binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd voort en sluiten we af met een evaluatie van de doeltreffendheid van INKT.

Trefwoorden