INKT-project positieve beoordeling van ZonMw!

  • nov 2021
  • Pricilla Molle
  • 103
Forensische GGz
8 maart 2021 | Chijs van Nieuwenhuizen, Ilja Bongers, Romy van Kuijk

In februari 2021 kreeg GGzE de uiteindelijke beoordeling van ZonMw (de subsidieverstrekker) voor het project "I Need To Know " (INKT) . Deze beoordeling is bijzonder positief en interessant genoeg om genoemd te worden. Van mei 2017 tot november 2020 voerden de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg i.s.m. TRANZO, Tilburg University, Academische Werkplaats Jeugd het project INKT uit. Een ontwikkeling van een interactief tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op het behandelresultaat. Bijzonder aan het project was vooral de uitstekende participatie van jongeren.

De beoordeling

ZonMw was erg positief over het halen van de doelen en de manier waarop.

Het ging om de volgende drie doelen (1) de ontwikkeling van een interactieve tool om ROM-gegevens terug te koppelen aan jongeren, (2) de aandacht die is besteed aan de implementatie van de interactieve tool binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd en (3) de evaluatie van de doeltreffendheid van de interactieve tool. Die doelen zijn ruimschoots behaald.

Participatie jongeren

Men gaf complimenten voor de wijze waarop de jongeren zijn betrokken in dit project. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld. INKT is met, voor en door jongeren ontwikkeld. Hierdoor sluit de tool goed aan bij de wensen en behoeften van jongeren.

Ook complimenten voor de implementatie van INKT binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd, die zoveel mogelijk samen met jongeren is vormgegeven.

De participatievoucher is ingezet voor het organiseren van een pizzabijeenkomst met jongeren. Dit is een geslaagde bijeenkomst geweest. Er zijn nieuwe inzichten opgedaan die de basis waren voor nieuwe implementatieactiviteiten en Pr-uitingen. Er is een huisstijl ontwikkeld die aansluit bij de INKT-tool en die op alle folders, flyers en posters terugkomt. De posters en folders zijn ook in overleg met jongeren opgezet.

INKT rollercoaster.png

Verspreiding van het project

Daarnaast was men onder de indruk van de vele verspreidingsactiviteiten die zijn ondernomen. Zoals de klantreisbijeenkomsten met medewerkers en jongeren, informatiefolders en (animatie)filmpjes, videoscribes, verspreiding via nieuwsbrieven en de klinische lessen. Er zijn presentaties en demonstraties gehouden voor behandelaren en groepsleiders en er is (inter)nationale acte de présence gegeven op congressen en bijeenkomsten.

Conclusie

Uitstekende co-creatie met een gebruikerspanel van jongeren, ontwerpers, medewerker van een cliëntenorganisatie en de onderzoeker. Zowel de implementatie en de evaluatie van de doeltreffendheid zijn goed uitgevoerd met de juiste middelen.

Wilt je meer weten over de INKT-tool? Samen met jongeren en een ervaringsdeskundige is er een animatiefilmpje gemaakt over hoe jongeren INKT kunnen gebruiken in de behandeling. Het animatiefilmpje is terug te vinden op het YouTube-kanaal van GGzE.

Wil je je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het INKT project neem dan contact op met Chijs.van.Nieuwenhuizen@ggze.nl

Trefwoorden