Implementatie INKT binnen GGzE Kind en Jeugd

  • nov 2021
  • Pricilla Molle
  • 92
Forensische GGz
13 februari 2019 | Chijs van Nieuwenhuizen, Ilja Bongers, Romy van Kuijk

De digitale tool INKT, die samen met jongeren is ontwikkeld, is bijna klaar voor gebruik. Voor een soepele implementatie van INKT binnen de Eenheid Kind en Jeugd zijn eerst de bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht.

Zicht op je behandelvoortgang met INKT

INKT is een web-based app waarmee jongeren inzicht krijgen in de resultaten van de vragenlijsten die zijzelf, hun ouders, leraren en behandelaren invullen tijdens de behandeling. De tool geeft de resultaten in begrijpelijke taal weer en is visueel aantrekkelijk voor de jongeren. Ze kunnen hun eigen resultaten vergelijken met bijvoorbeeld de resultaten van hun ouders en resultaten van eerdere metingen. Hierdoor krijgen ze meer zicht op hun behandeling: wat gaat goed en wat zijn nog aandachtsgebieden in de behandeling?

INKT rollercoaster.png

Wat vinden medewerkers van INKT?

Om de implementatie goed vorm te geven, hebben verschillende medewerkers van GGzE Eenheid Kind en Jeugd de ForCA QuickScan ingevuld en hun mening verder toegelicht in interviews. Hiermee hebben we de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van INKT in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies en vervolgstappen worden hieronder besproken.

De meerwaarde van INKT

Medewerkers zijn erg positief over INKT. Zo geven ze aan dat de tool goed aansluit bij de doelgroep en er aantrekkelijk uitziet. Verder denken medewerkers dat INKT jongeren aan het denken kan zetten over hun behandeling en zelfs kan motiveren tot gedragsverandering. Een van de medewerkers merkt op dat het zorgplan nu vaak te ingewikkeld is voor jongeren. De tool biedt uitkomst door in de taal van de jongeren behandeluitkomsten in beeld te brengen.

Wat is er nog nodig?

De medewerkers geven aan dat ze graag meer informatie en handreikingen willen hebben over hoe ze jongeren kunnen ondersteunen bij het gebruik van INKT. Inmiddels hebben we in presentaties bij de Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie, trainingshuis de Schakel en het adolescenten team van Eenheid Kind en Jeugd toegelicht welke rol hulpverleners kunnen spelen in het gebruik van INKT. In samenwerking met serious games for professional skills bekijken we de mogelijkheid om INKT te verwerken in een interactieve simulatieomgeving waar hulpverleners spelenderwijs kunnen kennismaken en oefenen met e-health tools zoals INKT.

Hoe nu verder?

Met de ForCA QuickScan hebben we de belemmerende en bevorderende factoren volgens medewerkers in kaart gebracht. De volgende stap is om samen met jongeren te brainstormen over de implementatie van INKT. Wanneer en hoe willen jongeren INKT gebruiken in hun behandeling? Wat moet er volgens hen gebeuren voordat ze INKT gaan gebruiken? Wat maakt het interessant om INKT te gaan gebruiken? Dat zijn vragen die we samen met jongeren zullen beantwoorden.

Vertraging lancering INKT

Een applicatie goed werkend krijgen blijft lastig, zeker als het gaat om het toegankelijk maken van persoonsgegevens. Helaas zijn er nog wat technische problemen waardoor INKT nog niet optimaal werkt. Zodra alle technische problemen verholpen zijn, komt INKT beschikbaar voor alle cliënten van 12 tot 18 jaar binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd. Cliënten krijgen een persoonlijke uitnodiging voor INKT via de mail.

Trefwoorden