Zoekresultaten

  • Hoe helpt ervaringsdeskundigheid u binnen de behandeling van uw cliënt? Dit druk bezocht symposium illustreert misschien wel dat dit een breed gedeeld vraagstuk is. Hoe zetten we ervaringsdeskundigheid slim in? Wetenschappers, zorgprofessionals, een actrice/zangeres en ervaringsdeskundigen namen elkaar mee in het delen van perspectieven over ervaringsdeskundigheid in een forensisch psychiatrische setting. Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) kijkt, samen met het EFP...

  • Op zaterdag 18 maart 2023 openen tien forensisch psychiatrische centra en klinieken (verspreid over 13 locaties) hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over forensische psychiatrie, behandeling en veiligheid. Een aantal jaar ging de Open Dag helaas niet door vanwege het Coronavirus. We zijn blij dat we onze deuren in 2023 weer kunnen openen voor publiek. Inschrijven voor de Open Dag is verplic...

  • Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) gaan zich gezamenlijk richten op ontwikkeling, implementatie, borging en deskundigheidsbevordering rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid in het forensische werkveld. Op maandag 28 november tekenden Gijs Bakkum , directeur EFP, en Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort een intentieverklaring waarmee de krachten worden gebundeld. Dat markeert een belangrijk...

  • Op 30 juni 2022 organiseert het EFP in samenwerking met het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) een symposium over ervaringsdeskundigheid in de forensische sector. Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid geeft een workshop op dit symposium. Het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid (EFEd) is de plek waar alle ervaring van de afgelopen 15 jaar over inzet forensische ervaringsdeskundigheid binnen De Woenselse Poort samengebracht is. We delen...

  • Ervaringsdeskundigen kunnen van grote meerwaarde zijn bij herstelgerichte zorg door een positief rolmodel te zijn voor cliënten, copingvaardigheden aan te leren op grond van de eigen ervaring, cliënten te leren om te gaan met slachtoffer- en daderschap en door perspectief op een toekomst te bieden na detentie. Maar welke stappen moet een organisatie volgen voor de implementatie en borging van ervaringsdeskundigheid? In de handreiking ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz staan 6 stappe...