Zoekresultaten

  • Op 30 juni 2022 organiseert het EFP in samenwerking met het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) een symposium over ervaringsdeskundigheid in de forensische sector. Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid geeft een workshop op dit symposium. Het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid (EFEd) is de plek waar alle ervaring van de afgelopen 15 jaar over inzet forensische ervaringsdeskundigheid binnen De Woenselse Poort samengebracht is. We delen...

  • Ervaringsdeskundigen kunnen van grote meerwaarde zijn bij herstelgerichte zorg door een positief rolmodel te zijn voor cliënten, copingvaardigheden aan te leren op grond van de eigen ervaring, cliënten te leren om te gaan met slachtoffer- en daderschap en door perspectief op een toekomst te bieden na detentie. Maar welke stappen moet een organisatie volgen voor de implementatie en borging van ervaringsdeskundigheid? In de handreiking ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz staan 6 stappe...

  • Op 12 april 2022 is er vanuit het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid een interessante themadag geweest met een enthousiaste groep medewerkers van Expect Jeugd, het Expertisecentrum Partners voor Jeugd. Het onderwerp was het inzetten van ervaringskennis op verschillende niveaus. Beleid, opleidingen, deskundigheidsbevordering etc. Daar mocht Toon Walravens samen met de voorzitster cliëntenraad Jeugd en gezinsbeschermers een bijdrage aan leveren vanuit de eigen ervaringskennis. ...

  • https://www.youtube.com/watch?v=fEJBE053Xvs Donderdagavond 7 april was een enthousiast publiek getuige van de eerste vertoning van de film Toon W. is hersteld, naar het gelijknamige boek uit 2015. De documentaire toont het inspirerende en aangrijpende verhaal van Toon Walravens. Walravens werd vanaf zijn jongste jaren geconfronteerd met geweld en misdrijven en zat meermaals vast in jeugdinstellingen en gevangenissen. Totdat hij besloot dat het genoeg was geweest. In de gevangenis leerde hij l...

  • Maak dinsdag 24 mei kennis met EFEd op de Dag van de Forensische Zorg. Thema van deze dag is 'Lerend Leven'. Een leven lang leren, een lerende cultuur, weer leren leven na een delict, innoveren om te leren: het thema van deze dag draait om het lerend vermogen van onze sector. Kijk voor meer informatie over EFEd op de Dag van de Forensische Zorg op de website.