Impressies Symposium EFEd 26 september 2023

  • aug 2023
  • Reginald Snijder
  • ·
  • Aangepast 28 sep
  • 809
EFEd

Hoe helpt ervaringsdeskundigheid u binnen de behandeling van uw cliënt?


Dit druk bezocht symposium illustreert misschien wel dat dit een breed gedeeld vraagstuk is. Hoe zetten we ervaringsdeskundigheid slim in? Wetenschappers, zorgprofessionals, een actrice/zangeres en ervaringsdeskundigen namen elkaar mee in het delen van perspectieven over ervaringsdeskundigheid in een forensisch psychiatrische setting.

Het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid (EFEd) kijkt, samen met het EFP, terug op een inspirerende bijeenkomst waar veel kennis en ambities zijn gedeeld. Een korte impressie:Wat kunnen ervaringsdeskundigen wat reguliere professionals niet kunnen?

Zowel in de reguliere GGZ als in de forensische GGZ worden steeds vaker ervaringsdeskundigen betrokken in de behandeling. Het is de vraag wat ervaringsdeskundigen anders doen dan reguliere professionals en wat zij toevoegen aan de effecten van de behandeling. Aan de hand van een onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundige ex-plegers van huiselijk geweld in de behandeling van plegers van huiselijk geweld, werd duidelijk gemaakt wat de meerwaarde en effectiviteit van deze inzet is. De implementatie van ervaringsdeskundigheid is echter niet eenvoudig. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is ook besproken wat er nodig is voor een goede implementatie en wat dat van de organisatie, managers en reguliere professionals vraagt. Tenslotte is er stilgestaan bij de vraag wat iemand een goede ervaringsdeskundige maakt. Wat is er nodig om dit werk te kunnen doen en het ook vol te houden. Naast de antwoorden die er uit het huidige onderzoek zijn gekomen, werd er ook stilgestaan bij de kennis die nog ontbreekt en hoe we dit zouden kunnen onderzoeken.

Arno van Dam,
Klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij, Tranzo, Tilburg University.
Hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB, Onderzoekscoördinator Landelijk Steunpunt Extremisme,
Voorzitter Expertiseraad Forensische Psychiatrie (EFP)

Leonard van der Kolk, Ervaringsdeskundige D, GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB)
Onderzoeker (PhD), Academische werkplaats Geestdrift - Tranzo, Tilburg University

Ervaringen in een FPC

Sinds eind 2021 is FPC de Pompestichting bezig met het inbedden van (forensische) ervaringsdeskundigheid in de kliniek en het behandelproces. Nu bijna 2 jaar verder zijn zij vele ervaringen rijker. Willem in ’t Hout heeft over deze ervaringen verteld en hoe deze het proces van implementatie hebben gevormd en nog vormen. Hij is ingegaan op de vraag: wat draagt die ervaringsdeskundigheid nou bij aan een forensische behandeling?

Willem in ’t Hout,
Klinisch psycholoog/ psychotherapeut, clustermanager patiëntenzorg FPC de Pompestichting.

Perspectiefwissel, ervaringsdeskundigheid en duurzaam verbinden
Ivo liet zien hoe het toepassen van ervaringsdeskundig perspectiefwissel allesbepalend is in het opbouwen van een werkrelatie en hoe dit kan helpen bij het ontdekken van verbetermogelijkheden in onze manier van hulpverlenen. De derde kennisbron, ervaringskennis, is daarbij van belang, omdat een forensisch ervaringsdeskundige als geen ander weet hoe het is om cliënt te zijn en wat herstelbevorderend is.

Ivo van Outheusden, psychiater FPK De Woenselse Poort en FPC Oostvaarderskliniek.


Hoe zetten we ervaringsdeskundigen in bij een forensische behandeling?
Binnen FPK De Woenselse Poort wordt gewerkt met forensisch ervaringsdeskundigen. Maartje en Julia vertelden hoe ervaringsdeskundigen onderdeel zijn geworden van een multidisciplinair behandelteam. Zij deelden de visie van De Woenselse Poort op ervaringsdeskundigheid binnen de forensische zorg en vertelden graag over de ervaring hoe dit binnen de kliniek is geïmplementeerd. Dit deden ze aan de hand van praktijkvoorbeelden. Verder kwamen interventies aan bod die de ervaringsdeskundigen inzetten gericht op het verkleinen van de risicofactoren en het bevorderen van de beschermende factoren.”

Julia Leong, manager behandelzaken FPK De Woenselse Poort en Klinisch Psycholoog
Maartje Lavrijsen, teamleider FPK De Woenselse Poort


Radiostilte
Wendy Hoogendijk speelde delen van haar theatervoorstelling Radiostilte, waarin op prachtige muzikale wijze de perspectieven van maatschappij, gemis en veerkracht aan bod komen. Haar verhaal is gebaseerd op haar eigen persoonlijke ervaringen.

(klik op de foto voor meer informatie)

Dagvoorzitter Peter Braun
 

Trefwoorden