Vernieuwde handreiking ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz

  • mei 2022
  • Anouk Brummans
  • 645
EFEd

Ervaringsdeskundigen kunnen van grote meerwaarde zijn bij herstelgerichte zorg door een positief rolmodel te zijn voor cliënten, copingvaardigheden aan te leren op grond van de eigen ervaring, cliënten te leren om te gaan met slachtoffer- en daderschap en door perspectief op een toekomst te bieden na detentie.

Maar welke stappen moet een organisatie volgen voor de implementatie en borging van ervaringsdeskundigheid?

In de handreiking ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz staan 6 stappen beschreven die zullen helpen om het werken met ervaringsdeskundigen op projectmatige wijze in te voeren binnen je organisatie. Er worden concrete tips en tricks gegeven die ondersteunend zijn aan het uitvoeren van de verschillende stappen.

Klik hier voor meer informatie over het vooronderzoek doorontwikkeling ervaringsdeskundigheid, uitgevoerd door GGzE/De Woenselse Poort.

Klik hier voor meer informatie over een eerder onderzoek uit 2016 naar ervaringsdeskundigheid in de forensische GGz, uitgevoerd door GGzE/Woenselse Poort in samenwerking met Dimence Groep, GGZ Noord-Holland Noord & het IVO.

Trefwoorden