Informatie voor familie en naasten

  • mei 2021
  • 444
GGzE Nestor - NP ambulant

Samen komen we verder
Familie en naasten worden vanaf het begin betrokken bij de behandeling. (Tenzij de cliënt hier geen toestemming voor geeft.)

Waarom zijn naasten belangrijk?
Je kent degene die in behandeling is als geen ander. Je weet hoe iemands leven eruitziet. Als naaste ben je belangrijk voor het herstelproces.

Hulp en ondersteuning voor jou als naaste
Vaak is de periode voor iemand in behandeling komt een periode waarin veel is gebeurd. Het kan dat je zelf ook hulp en ondersteuning kunt gebruiken. Misschien hebben andere familieleden extra hulp nodig. Vraag aan de behandelaar wat de mogelijkheden zijn.

Contactpersoon
We werken met één contactpersoon. Als contactpersoon ben je tijdens de hele periode nauw betrokken. Je bent het aanspreekpunt voor de hulpverleners en andere belangrijke mensen.