Gerontopsychiatrie ambulant

Wordt uw leven bepaald door klachten als somberheid of verwardheid, of voelt u zich angstig of piekert u veel? Het is belangrijk dat u hier niet lang mee rondloopt.

Het behandelteam van GGzE Nestor gerontopsychiatrie kan u helpen om in kaart te brengen wat er aan de hand is en de juiste behandeling en begeleiding bieden. Door  hulp te zoeken, kunt u verergering van klachten voorkomen en weer grip krijgen op uw leven.