Themadag EFEd en Expect Jeugd

  • apr 2022
  • Nienke Slikkers
  • 838
Nienke Slikkers
EFEd
  • Reginald Snijder

Op 12 april 2022 is er vanuit het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid een interessante themadag geweest met een enthousiaste groep medewerkers van Expect Jeugd, het Expertisecentrum Partners voor Jeugd.

Het onderwerp was het inzetten van ervaringskennis op verschillende niveaus. Beleid, opleidingen, deskundigheidsbevordering etc. Daar mocht Toon Walravens samen met de voorzitster cliëntenraad Jeugd en gezinsbeschermers een bijdrage aan leveren vanuit de eigen ervaringskennis.

Expect Jeugd draagt actief bij aan het versterken van het vakmanschap van de professionals die met jongeren en gezinnen werken. Zodat zij weten wat werkt en zich goed toegerust voelen voor hun vak en verantwoorde hulp kunnen leveren aan mensen. Daarnaast is Expect Jeugd een belangenbehartiger voor de doelgroep.

Het Expertisecentrum houd zich bezig met o.a.:
-Het verzorgen van opleidingen, training en scholing
-Methodiek- en toolsontwikkeling
-Het geven van juridische consultaties aan jeugdzorg professionals

Vanuit de visie:
Binnen Expect Jeugd hebben ze de visie ‘samen lerend doen wat werkt’ omarmt: Zij bundelen wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Dit doen ze niet eenmalig, zij doen dit doorlopend (blijven leren en ontwikkelen met elkaar).
Zij willen dit onder andere doen in hun programmalijnen:
- 18-/18+
- Complexe Scheidingen
- Ouderschap en LVB
- JR (en LVB)

Waarom deze themadag?
Vraag is: in hoeverre lukt het ons al om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis met elkaar te bundelen (zowel in de programmalijnen als andere onderdelen van Expect Jeugd)?
Wat komen ze hierin tegen en waar willen zij naar toe (en wat is daarvoor nodig)?

Het was een interessante en leerzame middag waarin de nodige (eigen) kennis gedeeld werd met elkaar. Oog was er oog voor ook successen en mijlpalen die al gemaakt zijn met het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Deze dag krijgt zeker een vervolg m.b.t. het inzetten ervaringsdeskundigen/kennis!

Trefwoorden