Website Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid live

  • 2 mrt
  • Reginald Snijder
  • ·
  • Aangepast 4 mrt
  • 121
EFEd

Welkom op deze fonkelnieuwe website. De Woenselse Poort is in 2021 gestart met de oprichting van het Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid, kortweg EFEd. Binnen De Woenselse Poort vinden we dat de inzet van forensische ervaringsdeskundigen een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van herstelgerichte zorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten. In de afgelopen 15 jaar hebben we hierover veel geleerd en ervaringen opgedaan. Dit alles komt samen in dit expertisecentrum.

Het expertisecentrum is een centrale plek waar ervaringen en kennis over forensische ervaringsdeskundigheid gebundeld, gedeeld en verder ontwikkeld wordt. Het expertisecentrum is de plek waar ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals uit de forensische zorg en ketenpartners samenwerken en kennis uitwisselen.

De Woenselse Poort levert op deze wijze een bijdrage in de doorontwikkeling en profilering van ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling. Graag presenteren we het expertisecentrum aan het forensisch veld. Dit doen we door de lancering van de website EFEd op maandag 7 maart en later door publicatie op diverse media platforms.

Trefwoorden