Project Life: start trainingen

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 229
Forensische GGz

Project Life is een herstelondersteunende training voor jongeren die in oktober start. In het artikel volgt een korte beschrijving van de doelgroep, de inhoud van de trainingen en het proces.

Wat is Project Life?

Project Life is een herstelondersteunende training voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die problemen ondervinden op één of meerdere levensgebieden. Zij vertonen risicovol gedrag en/of hebben eerder delicten hebben gepleegd. Samen met andere jongeren onderzoeken zij zichzelf en hun mogelijkheden in het leven.

We gaan beginnen!

In oktober starten we met de eerste trainingen met onder andere jongeren van De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie van GGzE Kind en Jeugd.

De trainingen

In deze trainingen gaan de jongeren samen met een ervaringsdeskundige werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in 6 sessies waarin ze aan de slag gaan met 5 sleutelbegrippen. Deze sleutelbegrippen zijn hoop, eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, voor jezelf opkomen en steun. De laatste training zal worden afgesloten met een persoonlijke evaluatie.

Het Proces

De jongeren bepalen hun eigen koers in hun reis naar herstel en zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de uitkomsten van hun herstelproces. Binnen deze reis, sluit de trainer aan bij het tempo waarin de jongere zijn of haar weg bewandelt.

Project Life helpt jongeren het leven te leren leven. Want wat voor sommigen zo vanzelfsprekend lijkt is dat het niet voor iedereen!

Trefwoorden