Ik zie WRAP nu als meerwaarde en als extra aanvulling op mijn behandeling/begeleiding

  • mrt 2020
  • 791
Wrap

Ik ben voor het eerst in aanmerking gekomen met de WRAP toen ik de TOED opleiding volgende bij Markieza.

Ervaringsdeskundige Sissy v/d Kerkhof heeft tijdens de TOED opleiding een gastles gegeven over de WRAP. Wat mij toen aanspraak over de WRAP dat je je eigen crisisplan leren schrijven wat passend is voor jezelf en je eigen situatie. Door tijdens de cursus aan bepaalde thema’s te werken die aanbod komen.

Zowel voor als na de TOED heb ik meerdere malen flink met mezelf geworsteld en ook de hulp/ begeleiding/ondersteuning die ik destijds had en nu nog steeds heb bij de grijze generaal verliepen moeizaam en met vele ups en downs.

Met mijn behandelaar hebben we een crisispreventieplan gemaakt met zijn tweeën zoals die gehanteerd/ gebruikt word bij de afdeling persoonlijkheidsstoornissen van GGzE. Er moest er een gemaakt worden en toen die klaar was had/heb ik er eigenlijk veel moeite mee om hem te gebruiken dat het eigenlijk niet werkte bij mij. Ik vond die zo therapeutisch.

Toen ik hoorde van de WRAP en dat je er een op maat zelf ging maken had ik eigenlijk meteen wel zoiets dit past meer en beter bij mij, maar ik heb wel een paar maanden gewacht voordat ik mezelf had ingeschreven voor de wrap. Wilde eerst andere zaken op orde stellen.

Tijdens de TOED opleiding hadden we ook een huiswerkopdracht gekregen wat ging over de 5 kernbegrippen van de WRAP. We moesten enkele vragen beantwoorden wat de kernbegrippen voor jezelf in hield en betekende. In het begin vond ik het moeilijk maar door het af en toe er bij te pakken en het te kunnen weg leggen is het me toch gelukt om de vragen te beantwoorden en in eigen woorden te beschrijven

Ik zie de WRAP nu als een meerwaarde en als een extra aanvulling op mijn behandeling/begeleiding bij GGzE.

Doordat ik de cursus WRAP doe ben ik bezig geweest met het schrijven van een eigen crisisplan en ben ik aan de De slag gegaan met de 5 kern begrippen. Waar ik me nog bewuster met mijn eigen herstel bezig ben gegaan. Door de WRAP ben ik meer en meer aan het onderzoeken wat mij helpt om mij goed te voelen en wat niet.

Door de WRAP wordt je eigen kracht benut en kun je je eigen kracht ook beter leren inzetten, ook doordat het geen therapeutisch model is kun je het veel makkelijke toe passen in je dagelijkse leven.

Een crisisplan schrijven is maar een klein onderdeel van de gehele WRAP. Er komen belangrijker thema’s aan bod tijdens de WRAP voor dat er een crisisplan komt.

Het belangrijkste onderdeel van de WRAP is de gereedschapskoffer en het dagelijks onderhoudsplan.

Ook vind ik dat de WRAP een logische opbouw heeft en thema’s waarmee jezelf mee aan de slag kunt.

Door het in een groep te bespreken met gelijk gestemde en door ervaringen uit te wisselen krijg je veel meer handvatten mee dan dat je het individueel bespreekt met je behandelaar.

Trefwoorden