Inge Bongers

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • ·
  • Aangepast aug 2023
  • 655
Evidence Based Management

Programmaleider

Prof. dr. Inge Bongers is programmaleider van de onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie.

Zij is hoogleraar verbonden aan Tranzo, Universiteit van Tilburg met als thema's:

Duurzame innovatie voor mentale gezondheid

Met deze leerstoel richt Inge Bongers zich sinds 1 april 2023 op het verder onderzoeken van duurzame innovaties die bijdragen aan het behouden en verbeteren van een goede mentale gezondheid. Speciale aandacht gaat uit naar het perspectief, de rol en het samenspel van verschillende stakeholders en de ‘empowerment’ van burgers, cliënten en zorgprofessionals. Daarnaast omvat de leerstoel onderzoek naar diverse (nieuwe) vormen van samenwerking en innovatie, de faciliterende of ontwrichtende rol van digitalisering en de evaluatie van de waarde van het methodologische onderzoek zelf, als het gaat om inzichten op het gebied van mensgericht co-design, co-creatie met meerdere belanghebbenden en actiegericht onderzoek in realtime en in het echte leven.

  • Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg

Deze bijzondere leerstoel richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de randvoorwaardelijke processen rondom het primaire zorgproces binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het bijzonder centraal. Meer in het bijzonder richt de leerstoel zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten ten behoeve van processen op het gebied van beleid, organisatie en Informatiemanagement in de zorg. De vestigende instantie is GGzE.