Alexa Rutten

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 296
Forensische GGz

Psychiater- promovendus

Naast mijn werkzaamheden als kinder- en jeugdpsychiater binnen de forensische jeugdpsychiatrie de Catamaran bij GGzE, zowel klinisch als ambulant, en als opleider kinder- en jeugdpsychiatrie, doe ik promotieonderzoek naar profielen van jeugdige delictplegers met autisme spectrum stoornissen.

Ik ben verbonden aan de onderzoeksgroep forensische geestelijke gezondheidszorg van GGzE en de academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, universiteit van Tilburg.