Lisette Janssen-de Ruijter

  • 23 dec
  • Pricilla Molle
  • 110
Forensische GGz
Onderzoeker

Als wetenschappelijk medewerker binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg houd ik me voornamelijk bezig met de doorlopende dataverzameling binnen de Catamaran, kliniek voor orthopsychiatrie en kliniek voor forensische psychiatrie. Daarnaast werk ik aan mijn promotieonderzoek met als titel ‘Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek’. Hierin onderzoek ik, binnen verschillende groepen jongvolwassenen, de relatie tussen dynamische (behandel)factoren en statische individuele en contextuele factoren en meerdere uitkomstmaten zoals kwaliteit van leven en recidive.