Chijs van Nieuwenhuizen

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 307
Forensische GGz

Programmaleider

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen werkt sinds april 2005 bij GGzE. Zij is manager eenheid GGzE Kinderen en Jeugd, programmaleider onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Tevens is zij hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University, bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd, Tilburg University en visiting professor University College Ghent, België.

Loopbaan
Chijs studeerde klinische psychologie en functieleerpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 bij de faculteit Geneeskunde van de UvA/AMC op een meetinstrument voor het vaststellen van de kwaliteit van leven van chronisch psychiatrische patiënten. Eind 2004 is zij als psychotherapeut opgenomen in het BIG-register (gedragstherapie & psychoanalytische psychotherapie) en in 2016 als GZ-psycholoog (Kind en Jeugd). Chijs werkte eerder bij de Universiteit Utrecht (1992), AMC/UvA (1993-1997), AMC/De Meren (1997-1999) en bij TBS-kliniek De Kijvelanden (1999-2005). Bij deze kliniek was zij werkzaam als hoofd van de afdeling psychotherapie, onderzoek en diagnostiek-/staf deskundigheidsbevordering en sectormanager programmalijn (zorgprogramma’s en arbeid & onderwijs).

Onderzoekprojecten
Chijs is als projectleider, promotor of als (mede-)aanvrager betrokken bij alle onderzoeksprojecten.

Lidmaatschappen
Chijs is onder andere President van EFCAP (European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions), voorzitter toetsingscommissie Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), lid NWO programmacommissie Kwaliteit van Leven en Gezondheid, lid NWO Programmacommissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose en lid ZonMw programmacommissie Onderzoeksprogramma GGz.