Nieuwe studie FGGz: FLOW

  • dec 2021
  • Pricilla Molle
  • 100
Forensische GGz

Flow studie: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie. Deze studie is gestart bij GGzE Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg in samenwerking met Tilburg University.

Wetenschappelijk onderzoek binnen het volwassen forensische veld in Nederland is vooral cross-sectioneel van aard en primair gericht op individuele verschillen en groepsvergelijkingen. Er zijn slechts enkele longitudinale onderzoeken uitgevoerd. Ilja Bongers, David Buitenweg, Chijs van Nieuwenhuizen, hebben samen met Jolanda Mathijsen, Iman Elfeddali en Stefan Bogaerts geld gekregen van KFZ om - samen met het werkveld en strategische partners - een Delphi-studie uit te voeren. Het doel van de Delphi-studie is om te komen tot acht relevante longitudinale onderzoeksvragen op basis waarvan KFZ in de toekomst nieuwe call rondes kan uit zetten.

Delphi.png

De klassieke Delphi-methode is al in meerdere studies gebruikt om consensus te krijgen over onderzoeksvragen en om deze te prioriteren. Om de validiteit en betrouwbaarheid van de Delphi-methode te waarborgen, worden zoveel mogelijk experts betrokken van alle drie de kennisbronnen. Daarom worden experts geworven onder onderzoekers, professionals (hulpverleners/managers) en patiënten /ervaringsdeskundigen in forensische zorg instellingen voor volwassenen.

Bij de Delphi-methode wordt gebruikt gemaakt van een online platform om het onderzoek zo gebruiksvriendelijk te maken. Als indirect bedankje aan de experts wordt samen met alle experts een goed doel binnen de forensische zorg uitgekozen. Denk hierbij aan Cafeine Dealers, 50|50 label Leger des Heils, Heilige Boontjes, Young in Prison en CPC United (voetbalinterventie PSV en GGzE). Met de subsidieverstrekker is afgesproken dat voor elke ingevulde vragenlijst een euro wordt gedoneerd.

Coronaperiode heeft invloed gehad op dit project en het is daardoor on hold gezet. Vanaf 1 juni volgt er meer informatie over hoe jullie deel kunnen nemen aan de Delphi-methode. Dus wordt vervolgd.

Trefwoorden