Promenzo

  • feb 2019
  • 3851
GGzE Trajectbegeleiding

Promenzo is onderdeel van GGzE de Boei. Promenzo heeft als missie het bevorderen van een zo volwaardig mogelijke leer- en arbeidsparticipatie van mensen met psychiatrische- en/of ernstige psychosociale problemen. Wij richten de focus op het planmatig en gericht inzetten van interventies met als uitgangspunt het vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid. De bedoeling hiervan is dat het functioneren van cliënt verbetert waarmee diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt toenemen.

Iedere cliënt krijgt een vaste educatie-en arbeidsbegeleider toegewezen die zoveel mogelijk samenwerkt met belangrijke anderen met elk hun eigen expertise. Hierdoor worden niet alleen de betrouwbaarheid en slaagkans van trajecten vergroot, maar ontstaat tevens een compleet en samenhangend aanbod.

Tijdens de intakefase worden één of meerdere gesprekken gevoerd met een arbeidsdeskundige of een educatie- en arbeidsbegeleider. Intakegesprekken kunnen plaatsvinden op het bezoekadres, in de thuissituatie of op een andere locatie. Op basis van de informatie uit de intakefase wordt een trajectplan op maat gemaakt waarin intensiteit, inhoud en vorm worden weergegeven.
Tijdens individuele gesprekken wordt bekeken wat iemand graag wil veranderen en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Een traject kan bestaan uit:

Individuele coaching en begeleiding die gericht is op:
- leren omgaan met psychische beperkingen
- vergroten van zicht op interesses, kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden
- actief bemiddelen naar kortdurende snuffelstages en werkervaringsplaatsen
- het aanboren en vergroten van netwerkcontacten
- actief bemiddelen naar werkgevers
- advies aan werkgevers
- begeleiding en coaching op de werkplek

Groepsbegeleiding die gericht is op:
- het leren solliciteren en profileren
- ontwikkelen en vergroten van netwerkcontacten
- opmaken van brief en C.V. en gebruik van sociale media
- coaching en begeleiding bij kiezen, vinden en behouden van scholing