Waarin onderscheiden we ons?

  • feb 2019
  • 2869
GGzE Trajectbegeleiding

Het team van trajectbegeleiding is deskundig op het gebied van psychiatrische problematiek en arbeids-leervraagstukken in brede zin. We hanteren methoden die volgens wetenschappelijk onderzoek het meest effectief zijn gebleken, zoals Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en Begeleid Leren. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en methodieken en participeren daarvoor in wetenschappelijk onderzoek.

Een persoonlijke benadering en maatwerk staan voorop. Iedere cliƫnt krijgt bij GGzE Promenzo een vaste educatie- en arbeidsbegeleider die nauw samenwerkt met behandelaren binnen GGzE. Daarnaast wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met belangrijke anderen.