Moreel beraad, Deskundigheidsbevordering, voorlichting en consultatie

  • jan 2019
  • 1788
Centrum voor beZINning

Hulpverleners en verwijzers die behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, voorlichten of consultatie, daar waar geestelijke gezondheidszorg raakt aan levensbeschouwing en ethiek, religie, kunnen contact opnemen met het Centrum voor BeZINning.

Denk hierbij aan onderwerpen als rouwverwerking, palliatieve zorg en suïcidepreventie.

De geestelijk verzorger kan de hulpverleners ook bijstaan als de problematiek van de cliënt te maken heeft met diens geloof of levensbeschouwing.

Wat is moreel beraad

Moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek. Medewerkers bespreken met elkaar een morele kwestie naar aanleiding van een concrete ervaring, met de bedoeling te komen tot gezamenlijke besluitvorming over de juiste handelwijze of de juiste houding in zo’n kwestie.