Bemiddeling

  • jan 2019
  • 1337
Centrum voor beZINning

Als je behoefte hebt aan (hernieuwd) contact met een pastor, predikant of voorganger van jouw religie of levensbeschouwing, kan de geestelijk verzorger dat contact leggen.

Deze kan ook bemiddelen bij contact met de behandelaar. De geestelijk verzorger heeft een ruim netwerk van mensen uit alle religies en levensbeschouwingen.